Powiat Grajewski

Ławsk: przebudowa przepustu

W dniu 17 listopada 2016 r. dokonano odbioru robót związanych z realizacją zadania "Przebudowa przepustu drogowego w m. Ławsk w ciągu drogi powiatowej nr 1820B w km 6+201".

Roboty były realizowane w terminie od 30.08.2016 r. do 07.11.2016 r. przez firmę EKODROM Sp. z o.o., ul. Mirabelki 25,16-300 Augustów.

Przebudowa przepustu polegała na wykonaniu odtworzenia trasy i punktów pomiarowych wraz z robotami rozbiórkowymi, wykonaniu niezbędnych wykopów i nasypów, wykonaniu przepustu dwuotworowego łukowo-kołowego z rur stalowych, karbowanych, podbudowy z kruszywa łamanego wraz z nawierzchnią bitumiczną, ustawieniu barier ochronnych stalowych jednostronnych oraz barier zabezpieczających wraz z uzupełnieniem poboczy.

Wartość wykonanych robót to kwota 153 780,69 zł, w tym środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z budżetu państwa 87 260,00 zł.

 

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.