niedziela, 26 czerwca 2022

Przetargi

Konserwacja oświetlenia

Konserwacja oświetlenia drogowego

 

1. posiadane uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem zamówienia,
2. ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
3. dysponowanie potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia poprzez przedstawienie:
- co najmniej dwóch osób posiadających świadectwo i kwalifikacje uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru i eksploatacji w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu co najmniej do 1 kV i sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego oraz posiadającym uprawnienia do prac pod napięciem na urządzeniach elektroenergetycznych PPN (Prace pod Napięciem),
- wskazanie posiadania co najmniej jednego podnośnika samochodowego (tzw. zwyżką) z koszem izolowanym co najmniej do 1 kV dopuszczonym do prac pod napięciem z wysięgnikiem zapewniającym pracę na wysokości do 12 m.


- Wykonawca dołączy do oferty dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunków wskazanych w pkt. 1, 2 i 3 powyżej.

 

Urząd Gminy Grajewo
19-200 Grajewo
ul. Komunalna 6
Tel. (086) 272 30 00
Fax. (086) 273 01 60

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.