piątek, 17 września 2021

Przetargi

Gmina Szczuczyn

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej:

a) Publiczne Gimnazjum im. St. Antoniego Szczuki w Szczuczynie, ul. Plac 1000-lecia 14 – moc min. 39,96 kWp (obecnie po przekształceniu Szkoła Podstawowa);

b) Oczyszczalnia Ścieków w Szczuczynie, ul. Łąkowa – moc min. 39,96 kWp;

c) Stacja Uzdatnienia Wody w miejscowości Niedźwiadna – o mocy min. 34,78 kWp;

d) Stacja Uzdatniania Wody w miejscowości Wólka – o mocy min. 29,60 kWp

e) Szkoła Podstawowa w Szczuczynie, ul. Kilińskiego 39 – o mocy min. 19,24 kWp;

f) Szkoła Podstawowa w Niedźwiadnej – o mocy min. 39,96 kWp. 1.2.

Zakres planowanych prac obejmuje:

a) Dostawa i montaż obliczonej oraz zaprojektowanej dla uwarunkowań terenu lub obiektu, systemowej konstrukcji ze stali w powłoce galwanicznej, wolnostojącej dwupodporowej wbijanej w grunt w przypadku instalacji na gruncie oraz dachowej przystosowanej dla danego pokrycia dachowego.

b) Dostawa i montaż modułów fotowoltaicznych monokrystalicznych – zgodnie z załączoną dokumentacją.

c) Dostawa i montaż inwertera fotowoltaicznego w optymalnym miejscu, uzgodnionym z Inwestorem – zgodnie z załączoną dokumentacją.

d) Dostawa i montaż optymalizatorów mocy – w ilości zgodnej z ilością modułów.

e) Podłączenie strony DC do inwertera fotowoltaicznego i przeprowadzenie odpowiednich pomiarów elektrycznych stringów, w tym przekazanie dokumentów pomiarowych.

f) Podłączenie strony AC do istniejącej rozdzielni w obiekcie, na którego potrzeby zbudowano instalację fotowoltaiczną.

g) Dokonanie rozruchu instalacji wraz z odpowiednim przeszkoleniem użytkownika, przekazaniem użytkownikom instrukcji obsługi w języku POLSKIM. 

czwartek, 2 września 2021

Powiat Grajewski

czwartek, 2 września 2021

Wymiana poszycia pomostu w Rajgrodzie

Komentarze (0)

Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.