piątek, 17 września 2021

Przetargi

Gmina Grajewo

1. Przedmiotem zamówienia jest usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Grajewo, tj. folii rolniczej, siatki, sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach oraz typu Big Bag w ramach zadania „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.

Zadanie realizowane jest w ramach programu priorytetowego usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej i finansowane będzie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

2. Zakres rzeczowy obejmuje: a) ważenie odbieranych odpadów dostarczonych przez mieszkańców do Gminnego Zakładu Komunalnego w Wierzbowie, Wierzbowo 56A, 19-200 Grajewo, b) transport odebranych odpadów do miejsca ich odzysku lub unieszkodliwienia środkami transportu wykonawcy prowadzącego działalność w zakresie transportu odpadów posiadającego wpis do rejestru BDO, c) rozładunek i przekazanie odpadów do odzysku lub unieszkodliwienia. Oferta winna zawierać koszty transportu, unieszkodliwienia oraz prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów. 3. Sumaryczna, szacunkowa ilość odpadów do odbioru i unieszkodliwienia lub poddania odzyskowi na podstawie zgłoszeń rolników wynosi 600 Mg w tym: a) folia rolnicza: 455,17 Mg. b) opakowania po nawozach i typu Big Bag: 72,40 Mg. c) siatka i sznurek do owijania balotów: 72,43 Mg.
"Numer referencyjny:
O.271.2.2020

czwartek, 2 września 2021

Powiat Grajewski

czwartek, 2 września 2021

Wymiana poszycia pomostu w Rajgrodzie

Komentarze (0)

Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.