wtorek, 28 września 2021

Przetargi

Gmina Grajewo

Gmina Grajewo

Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Grajewo oraz remont SUW w m. Białaszewo
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Zadanie 1. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Grajewo, w skład
której wchodzi n/w zakres rzeczowy robót zgodnie z dokumentacja projektową,
przedmiarami robót, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót:
* sieć rozdzielcza z PVC Danówek
- roboty ziemne sieć fi 110 mm
- roboty montażowe sieć fi 110 mm - 252m
- roboty ziemne sieć fi 40 mm
- roboty budowlano-montażowe fi 40 mm - 31m
* sieć rozdzielcza z PVC Sojczyn Borowy
- roboty ziemne
- roboty montażowe sieć fi 110 mmm - 1033,5 m
* sieć rozdzielcza z PVC Toczyłowo
- roboty geodezyjne
- roboty ziemne
- roboty budowlano- montażowe sieć fi 110 mm - 2174 m
- inne roboty
* sieć rozdzielcza z PVC Modzelówka cz. II
- roboty ziemne
- roboty montażowe sieć fi 90 mm - 161,5 m
* siec rozdzielcza z PVC Modzelówka cz. I
- roboty ziemne
- roboty budowlano- montażowe sieć fi 110 mm - 560 m

Zadanie 2. Remont stacji wodociągowej w m. Białaszewo, w skład której wchodzi
n/w zakres rzeczowy robót zgodnie z dokumentacja projektową, przedmiarami
robót, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót:
- roboty wstępne
- mieszacz wodno-powietrzny
- hydrofiltr
- hydrofor
- badanie + podłączenie sieci
- zakup i podłączenie agregatu prądotwórczego samojezdnego o mocy 60 kVA
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7 45231000-5 45232430-5 45300000-0 45252126-7Informacje dotyczące ofert częściowych

CZĘŚĆ 1
Nazwa: Zadanie 1. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Grajewo
Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: : * sieć rozdzielcza z PVC Danówek
- roboty ziemne sieć fi 110 mm
- roboty montażowe sieć fi 110 mm - 252m
- roboty ziemne sieć fi 40 mm
- roboty budowlano-montażowe fi 40 mm - 31m
* sieć rozdzielcza z PVC Sojczyn Borowy
- roboty ziemne
- roboty montażowe sieć fi 110 mmm - 1033,5 m
* sieć rozdzielcza z PVC Toczyłowo
- roboty geodezyjne
- roboty ziemne
- roboty budowlano- montażowe sieć fi 110 mm - 2174 m
- inne roboty
* sieć rozdzielcza z PVC Modzelówka cz. II
- roboty ziemne
- roboty montażowe sieć fi 90 mm - 161,5 m
* siec rozdzielcza z PVC Modzelówka cz. I
- roboty ziemne
- roboty budowlano- montażowe sieć fi 110 mm - 560 m
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7 45231000-5
Kryteria oceny ofert: najniższa cena

CZĘŚĆ 2
Nazwa: Zadanie 2. Remont stacji wodociągowej w m. Białaszewo
Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: : Zakres zamówienia obejmuje:
- zgłoszenie do właściwego UDT prac remontowych
- sporządzenie projektu określającego zakres naprawy urządzeń zatwierdzonego przez UDT

 

 

 

 

Wadium 26 000,00 z; 3 800,00 z
Miejsce i termin składania ofert Gmina Grajewo
19-200 Grajewo
ul. Komunalna 6, 10:00,

2014-06-24

 

środa, 22 września 2021

URZĄD MIASTA GRAJEWO

czwartek, 2 września 2021

Powiat Grajewski

Komentarze (0)

Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.