sobota, 18 września 2021

Powiat Grajewski

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej

W dniu 13 października 2016 r. w budynku Zespołu Szkół im. Bolesława Podedwornego w Niećkowie odbyła się powiatowa uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Organizatorami imprezy byli Starosta Grajewski oraz Zespół Szkół im. Bolesława Podedwornego w Niećkowie. Uroczystość uświetnił występ artystyczny w formie skeczu oraz tańca kabaretowego w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół w Niećkowie.

Życzenia pracownikom oświaty złożyli przedstawiciele Rady Rodziców Zespołu Szkół w Niećkowie, Pani Alina Jadwiga Wąż – starszy wizytator w Kuratorium Oświaty w Białymstoku Delegatura w Suwałkach – przedstawiciel Podlaskiego Kuratora Oświaty, Pan Artur Kuczyński – Burmistrz Szczuczyna, Pani Bogumiła Kierznowska – Prezes Oddziału ZNP w Grajewie oraz Pan Zygmunt Kruszyński – Starosta Grajewski.

Na wstępie uroczystości wspomniano o odznaczeniach państwowych i resortowych, jakie zostaną nadane na uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej, zorganizowanej przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku Delegatura w Suwałkach w dniu 14 października br. o godz. 16:30 w Suwałkach.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Ministra Edukacji Narodowej, za zasługi w działalności na rzecz rozwoju oświaty, za osiągnięcia w pracy pedagogicznej, Brązowym Krzyżem Zasługi odznaczona zostanie Pani Anna Jagusz – dyrektor Zespołu Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie.

Natomiast za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, twórczości dla dzieci i młodzieży oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli, Minister Edukacji Narodowej nadał Medal Komisji Edukacji Narodowej, którym uhonorowanych zostanie pięciu nauczycieli:

 • Pani Magdalena Kazberuk, Pan Ireneusz Chojnowski, Pan Tomasz Kindeusz – nauczyciele w Zespole Szkół Nr 1 w Grajewie,

 • Pani Katarzyna Bielińska – nauczyciel w Zespole Szkół im. ks. Jana Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie oraz

 • Pani Stefania Cieplińska – nauczyciel w Zespole Szkół im. Bolesława Podedwornego w Niećkowie.

 

W kolejnej części uroczystości nauczycielom i dyrektorom szkół prowadzonych przez powiat grajewski, za ich osiągnięcia odpowiednio dydaktyczno-wychowawcze i organizacyjno-menedżerskie, zostały wręczone nagrody Starosty Grajewskiego.

Nagrody otrzymali:

 1. Pani Barbara Aleksandrowicz i Pani Beata Lachowicz – nauczyciele w Zespole Szkół Nr 1 w Grajewie;

 2. Pani Katarzyna Ołdakowska – nauczyciel w Zespole Szkół im. ks. Jana Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie;

 3. Pan Jarosław Reut – nauczyciel w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie;

 4. Pani Bożena Sokołowska – wicedyrektor w Zespole Szkół im. Bolesława Podedwornego w Niećkowie;

 5. Pani Beata Szczepańska – nauczyciel w Zespole Szkół Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie;

 6. Pan Krzysztof Jarosław Szleszyński – nauczyciel w Zespole Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie;

 7. Pani Marzena Joanna Sulkowska – dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie;

 8. Pan Dariusz Koniecko – dyrektor Zespołu Szkół im. Bolesława Podedwornego w Niećkowie.

 

W dalszej części uroczystości wręczono listy gratulacyjne. Listy takie otrzymali stypendyści Prezesa Rady Ministrów, czyli uczniowie, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem i najwyższą w danej szkole średnią ocen:

 1. Julia Jankowska i Karolina Radzajewska – uczennice Zespołu Szkół Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie;

 2. Adrian Kołakowski – uczeń Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie;

 3. Zuzanna Kownacka – uczennica Zespołu Szkół im. ks. Jana Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie;

 4. Bartosz Wiśniewski – uczeń Zespołu Szkół im. Bolesława Podedwornego w Niećkowie;

 5. Marek Zieliński – uczeń Zespołu Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie.

 

Wręczone zostały ponadto dyplomy przyznania Stypendium Starosty Grajewskiego. Stypendium to – za osiąganie najlepszych wyników nauczania, a także działalność na rzecz społeczności lokalnej lub wyróżnianie się osiągnięciami w dziedzinie sportu, kultury i sztuki – otrzymali:

 1. Michał Balejko – uczeń Zespołu Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie;

 2. Natalia Grzymała – uczennica Zespołu Szkół im. ks. Jana Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie;

 3. Krystian Jaźwiński – uczeń Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie;

 4. Kamil Mielnik – uczeń Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie;

 5. Justyna Pałasiewicz – uczennica Zespołu Szkół Nr 2 im. 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie;

 6. Piotr Sadowski – uczeń Zespołu Szkół im. Bolesława Podedwornego w Niećkowie.

 

W trakcie uroczystości wręczone zostały również nagrody, wyróżnienia i odznaki Dyrektora Zespołu Szkół im. Bolesława Podedwornego w Niećkowie, przyznane nauczycielom i pracownikom tej szkoły.

 

O swoich wrażeniach opowiedzieli z kolei uczestnicy projektu „Śladami Bohaterów”. Jest to projekt realizowany przez Instytut Pamięci Narodowej Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Białymstoku przy współpracy z Kuratorium Oświaty w Białymstoku. W jego ramach zorganizowano m. in. wyjazd trasą pokrywającą się ze szlakiem bojowym 1. Dywizji Pancernej Gen. Stanisława Maczka. W projekcie brali udział uczniowie:

 • Piotr Michalski i Patryk Wieczorek – z Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie,

 • Kinga Goliczewska i Afrodyta Żabińska – z Zespołu Szkół Nr 2 w Grajewie,

 • Łukasz Bieńkowski i Michał Wołyniec – z Zespołu Szkół w Niećkowie,

 • Michał Balejko i Mariusz Orłowski – z Zespołu Szkół w Szczuczynie,

 • Kamil Perkowski i Radosław Wilczewski – z Zespołu Szkół w Wojewodzinie,

oraz opiekun w osobie Pani Anieli Sypytkowskiej – nauczyciela z Zespołu Szkół w Wojewodzinie.

 

Wszystkim uczestnikom uroczystości dziękujemy za przyjęcie zaproszenia, odznaczonym i nagrodzonym składamy gratulacje, a wszystkim pracującym na rzecz oświaty życzymy dalszych sukcesów w życiu zawodowym oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

 

czwartek, 16 września 2021

Poprawa odwodnienia w m. Glinki

Komentarze (0)

Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.