czwartek, 2 lutego 2023

Przetargi

Dostawa Internetu

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie podłączenia i dostawa szerokopasmowego Internetu w okresie 12 m-cy (od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.):
30 gospodarstwom domowym z terenu miasta Grajewo w ramach trwałości projektu nr POIG.08.03.00-20-025/10 pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo”;
20 gospodarstwom domowym z terenu miasta Grajewo w ramach trwałości projektu nr POIG.08.03.00-20-320/13 pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo – edycja II”,
Ww. projekty zostały współfinansowane z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie
8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
a) wykonanie podłączenia oraz dostawę szerokopasmowego Internetu o prędkości co najmniej 2 Mbps (download) / 512 Kbps (upload) we wskazanych w Załączniku nr 2 lokalizacjach, na terenie miasta Grajewo (dokładne adresy przyłączenia Internetu zostaną przekazane jako załącznik do umowy)
b) dostarczenie wszystkich materiałów oraz sprzętu niezbędnego do wykonania podłączeń,
c) zapewnienie transmisji danych bez limitu,
d) aktywowanie łączy internetowych oraz zapewnienie dostępu do sieci Internet przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni tygodniu, przez okres 4 miesięcy z dostępnością łączy: min 98,00%,

 

Miasto Grajewo
19-200 Grajewo
ul. Strażacka 6A
Tel. 86 273 08 28.
WWW bip.um.grajewo.pl/zamowienia_i_przetargi_s/prze_20151208.htm

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.