Powiat Grajewski

Centrum Doradztwa

Od września 2017r. w Grajewie funkcjonuje Centrum Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego realizujące projekt pn. „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego”. Niebawem rozpocznie nabór do programu którego beneficjenci otrzymają tzw. „Bony na szkolenie”, dzięki którym będą mogli uczestniczyć, m.in. w kwalifikacyjnych kursach zawodowych, kursach umiejętności zawodowych, studiach podyplomowych, szkoleniach i kursach uzupełniających lub podwyższających umiejętności. W projekcie mogą wziąć udział osoby od 18 roku życia zarówno zatrudnione jak i bezrobotne, prowadzące działalność gospodarczą, emeryci, renciści, ubezpieczone w KRUS zamieszkujący obszar powiatu grajewskiego. Kluczowe grupy docelowe uczestników, do których skierowany jest projekt to osoby o niskich kwalifikacjach (nie wyższych niż poziom 3 według kwalifikacji ISCED, czyli o wykształceniu nie wyższym niż średnie), osoby w wieku 50+, osoby zamieszkujące na obszarach wiejskich.

ZAKRES FINANSOWANIA

W ramach projektu finansowany jest udział w:

– kursach języków obcych,
– kursach technologii informacyjno – komunikacyjnych (TIK), 
– kursach kompetencji ogólnych,
– studiach podyplomowych,
– kwalifikacyjnych kursach zawodowych (KKZ),
– kursach umiejętności zawodowych (KUZ).

Bon na szkolenie pokrywa 90% kosztów kursu, ale nie więcej niż:

– 9000 zł w przypadku kursów językowych, kursów w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), studiów podyplomowych
– 15 000 zł w przypadku kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ) oraz kursów umiejętności zawodowych (KUZ)

Udział własny uczestnika to 10% kosztów szkolenia.

Bon na szkolenie nie pokrywa kosztów dojazdu, noclegów i wyżywienia.

Kursy, szkolenia i studia podyplomowe, które zostaną dofinansowane w ramach programu muszą odbywać się na terenie naszego kraju i figurować w Bazie Usług Rozwojowych. Dofinansowanie kosztów realizacji usług szkoleniowych w ramach projektu jest możliwe wyłącznie na usługi szkoleniowe wpisane do Bazy Usług Rozwojowych (BUR). Baza Usług Rozwojowych to baza podmiotów zarejestrowanych w Krajowym Systemie Usług prowadzonym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Jest to ogólnodostępna, bezpłatna platforma zawierająca oferty usług rozwojowych świadczonych w zróżnicowanej formie (m.in.: szkoleń, kursów zawodowych, doradztwa, studiów podyplomowych, mentoringu czy coachingu).

Centrum Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego mieści się w budynku Internatu przy Zespole Szkół Nr 1 w Grajewie przy ul. Mickiewicza 3. Wszelkich informacji udzielają Izabela Zarzecka oraz koordynator projektu Pani Krystyna Jankowska pod nr tel: (86) 273 84 91.

http://www.bonnaszkolenie.pl/

 

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.