Przetargi

Burmistrz Miasta Grajewo

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 42 szt. komputerów przenośnych (laptopów).
2. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy własnym transportem oraz na koszt i ryzyko Wykonawcy do Urzędu Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość dostarczonego sprzętu i zgodność dostawy z zamówieniem, jak również za szkody wyrządzone dostarczeniem towaru niewłaściwej jakości. Sposób transportu oraz opakowanie przedmiotu umowy musi zapewniać zabezpieczenie przed uszkodzeniami. Wykonawca zobowiąże się wymienić niezwłocznie sprzęt, który uległ uszkodzeniu podczas transportu.
4. Wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy ponosi Wykonawca.
5. Wykonawca winien dostarczyć przedmiot umowy fabrycznie nowy, pełnowartościowy, wolny od wad, praw osób trzecich oraz bez śladów uszkodzeń.
6. Zamawiający nie przewiduje wymagań określonych w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp.
7. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV: 30213100-6 – Komputery przenośne.
8. Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę 105.000,00 zł brutto

 

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Grajewo pok. Nr 21 przy ul. Strażackiej 6a w Grajewie w terminie do 06.10.2020 r. do godz. 12:00.Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:Data: 2020-10-06godzina: 12:00

środa, 22 września 2021

URZĄD MIASTA GRAJEWO

czwartek, 2 września 2021

Powiat Grajewski

Komentarze (0)

Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.