Szczuczyn:przebudowa stadionu

aktualizacja: 2019-03-18 12:10:59     nr wiadomości: 38725     przeczytano: 5397     Ilość komentarzy komentarze: 0

Stadion Miejski w Szczuczynie doczekał się przebudowy. Na działkach przy ulicy Sportowej powstanie Centrum Dialogu Kultur. Samorząd rozstrzygnął przetarg na modernizację obiektu.

Zakres inwestycji jest szeroki i obejmuje m.in. roboty rozbiórkowe i demontażowe (istniejących ogrodzeń wraz z elementami małej architektury, istniejących nawierzchni utwardzonych, trybun żelbetowych wraz z murkami oporowymi, budynku szatni); budowę budynku administracyjno-organizacyjnego, kasy biletowej, dwóch trybun częściowo zadaszonych, sześć trybun odkrytych, trzech deszczochronów oraz wiaty kominkowej.

W ramach zadania zostaną wykonane zjazdy, utwardzone ciągi jezdne i pieszo-jezdne, parkingi dla samochodów osobowych i autobusów, ścieżki rowerowe, plac pod tereny wystawowe, mobilne sceny koncertowe, imprezy plenerowe, pole namiotowe. Teren zostanie ogrodzony, oświetlony i monitorowany. W ramach zadania zostaną zamontowane kosze na śmieci, cztery toalety kontenerowe typu TOI TOI, ławki, stojaki  na rowery, tablice informacyjne, znaki drogowe oraz krzesełka na widowniach.

Przedsięwzięcie obejmuje także wykonanie niezbędnej infrastruktury technicznej - przyłącza wodociągowego, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki do projektowanego szczelnego zbiornika, odwodnienie placu imprez plenerowych, zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej wraz z separatorami i przepompownią, zewnętrznej doziemnej instalacji elektroenergetycznej.

Projekt współfinansowany z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020.

e-Grajewopl
Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.