XXVIII sesja Rady Gminy

aktualizacja: 2021-04-30 16:42:25     nr wiadomości: 45533     przeczytano: 395     Ilość komentarzy komentarze: 0

 Uprzejmie informuję, że zwołuję na dzień 05 maja 2021 r. (środa) na godz. 1100 XXVIII sesję Rady Gminy Grajewo, która odbędzie się w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Pomnik 1000-lecia Państwa Polskiego im. Marii Konopnickiej w Białaszewie, ul. M. Kopernika 2, 19-200 Grajewo z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Gminy.

 4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na poprzednich sesjach oraz przedstawienie informacji z działalności gminy w okresie między sesjami.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności w ramach zadań własnych za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Grajewo. 

 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty i wysokości stawki procentowej bonifikaty od ceny netto nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Sojczyn Borowy, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz Parafii Rzymsko-Katolickiej. 

 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego. 

 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Flesze, gmina Grajewo. 

 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Boczki-Świdrowo, gmina Grajewo. 

 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Chojnówek, gmina Grajewo. 

 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Cyprki, gmina Grajewo. 

 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Kurejewka, gmina Grajewo. 

 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Mareckie, gmina Grajewo. 

 14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Wierzbowo, gmina Grajewo. 

 15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Popowo, gmina Grajewo. 

 16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. 

 17. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie rozpatrzenia petycji o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego. 

 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu gminy Grajewo, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania. 

 19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Grajewskiemu pomocy finansowej na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grajewie. 

 20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Grajewskiemu pomocy finansowej na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego do Poradni Okulistycznej Szpitala Ogólnego im. Dr Witolda Ginela w Grajewie. 

 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Grajewo na 2021 rok.

 22. Przedstawienie Oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Grajewo za rok 2020.

 23. Sprawozdanie Wójta Gminy Grajewo z realizacji Rocznego Programu współpracy Gminy Grajewo z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2020 rok.

 24. Rozpatrzenie wyników przeprowadzonych kontroli oraz wnioski i zalecenia pokontrolne przeprowadzone przez Komisje Rewizyjną.

 25. Wolne wnioski.

 26. Zamknięcie obrad.


 

                            Przewodniczący Rady

                                  Jan Dąbrowski 

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.