Przebudowa dworu w Niećkowie

aktualizacja: 2021-04-27 10:00:29     nr wiadomości: 45486     przeczytano: 628     Ilość komentarzy komentarze: 1

53 tysiące zotych na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej przebudowy dworu w Niećkowie.

Powiat Grajewski otrzymał dofinansowanie z budżetu samorządu województwa na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, dotyczącej zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa dworu w Niećkowie. 

Dwór w Niećkowie podlega ochronie konserwatorskiej na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łomży z dnia 6 maja 1980 r. w sprawie wpisania dobra kultury do rejestru zabytków. 

Zakres dokumentacji będzie obejmować wykonanie m.in. mapy do celów projektowych, ekspertyzy technicznej budynku dworu, kompletnej dokumentacji projektowej wszystkich niezbędnych branż, przedmiarów robót; kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przygotowanie wstępnej koncepcji przebudowy dworu w Niećkowie i przedstawienie jej do akceptacji Zamawiającemu i Podlaskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków.

Dokumentacja  powinna zostać opracowana w terminie do 30.11.2021 r.

 

to ile razy będą go remontować.?
Napisał: szczuczyniak dodano: 2021-04-27 16:55:16

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.