XXVII sesja Rady Gminy Grajewo

aktualizacja: 2021-03-23 10:19:08     nr wiadomości: 45182     przeczytano: 1421     Ilość komentarzy komentarze: 0

Uprzejmie informuję, że zwołuję na dzień 24 marca 2021 r. (środa) na godz. 12.00 XXVII sesję Rady Gminy Grajewo, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Grajewie z następującym porządkiem obrad:
 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na poprzednich sesjach oraz przedstawienie informacji z działalności gminy w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności w ramach zadań własnych za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Grajewo.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Sojczyn Borowy, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz parafii rzymsko-katolickiej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą mającym umowę zawartą na czas oznaczony na 3 lata.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami mającymi umowy zawarte na czas oznaczony na 3 lata.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Łękowo.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Wojewodzin, gmina Grajewo.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grajewo na 2021 r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Grajewo na 2021 rok.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grajewo na lata 2021-2030.
 15. Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie z realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie za 2020 rok.
 16. Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie za rok 2020 z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz potrzeby związane z realizacją zadań w Gminie Grajewo.
 17. Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie za 2020 rok w zakresie zadań własnych i zleconych oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej.
 18. Stanowisko Rady Gminy Grajewo w sprawie projektu „Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej”.
 19. Wolne wnioski.
 20. Zamknięcie obrad.

  Przewodniczący Rady Gminy Grajewo
  Jan Dąbrowski


Uprzejmie informuję, że z uwagi na sytuację epidemiologiczną
sesja obędzie się bez udziału sołtysów.

Transmisja obrad dostępna jest na stronie BIP Urzędu Gminy Grajewo.

 
Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.