Powiat Grajewski

Festiwal Gorących Serc

Festiwal Gorących Serc

Energia z gorących serc jednoczyła już po raz szesnasty

Szybko minął rok od małego jubileuszu, jaki obchodził Festiwal Gorących Serc. Już od szesnastu lat społeczność lokalna chętnie uczestniczy w imprezie integracyjnej, której organizatorami pozostają niezmiennie: Stowarzyszenie „Szkoła Naszą Szansą” oraz Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie. Niezmienne również pozostają cele przedsięwzięcia: twórcza wymiana i zdobywanie doświadczeń artystycznych, rozwijanie amatorskiej twórczości osób niepełnosprawnych w integracji 

ze zdrowymi rówieśnikami oraz wspólne przeżywanie radości i poczucia dumy z pokonania własnych słabości, a także integracja społeczności lokalnej. 
W ciągu kilkunastu lat na scenie wystąpiło bardzo wielu uczniów, podopiecznych z placówek opiekuńczo - wychowawczych wraz z instruktorami, nauczycielami, wychowawcami i rodzicami.

Organizatorzy w tym roku mogli liczyć na życzliwość i wsparcie następujących podmiotów i osób: Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, grajewskich jednostek samorządu terytorialnego: starostwa powiatowego, urzędu miasta, urzędu gminy, p. Kazimierza Gwiazdowskiego – Posła na Sejm RP i p. Moniki Stefańskiej – dyrektor tegoż biura, Powszechnej Spółdzielni Spożywców PSS ,,Społem” Oddział w Grajewie, Spółdzielni Mleczarskiej „Mlekpol”, p. Pawła Czerwińskiego – Intermarche, p. Eulalii Haponik - Księgarni „Alfa”, p. Iwony Haponik - „Świat Dziecka”, Restauracji Balton, p. Czesława Skrodzkiego – Piekarni 
i Cukierni Konopki, Centrum Ogrodniczego „Ogród”, firmy „Polkowski i Wspólnicy”, Rady Rodziców przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II 
w Grajewie.

Wśród zgromadzonych 15 listopada w sali widowiskowej Grajewskiego Centrum Kultury gości: uczniów, rodziców, nauczycieli, wychowawców,  instruktorów pojawili się przedstawiciele samorządów oraz instytucji różnego szczebla: p. Tomasz Cebeliński – wicestarosta Powiatu Grajewskiego, p. Wiesław Dembiński – wiceprzewodniczący Rady Miasta Grajewo, p. Ryszard Wolwark – sekretarz Urzędu Miasta Grajewo, p. Daniel Lewczuk – dowódca jednostki ratowniczo – gaśniczej komendy powiatowej państwowej straży pożarnej, p. Anna Świderska – kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie, p. Monika Stefańska, p. Małgorzata Marchiel – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie, p. Joanna Hader - kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rajgrodzie, p. Sylwia Gosiewska – przedstawicielka komendanta powiatowego komendy powiatowej policji, p. Jolanta Jaśkowiak – przedstawicielka starostwa powiatowego. 

Patronatem honorowym imprezę objęli: p. Waldemar Remfeld - Starosta Powiatu Grajewskiego, p. Dariusz Latarowski - Burmistrz Miasta Grajewo, p. Stanisław Szleter - Wójt Gminy Grajewo.

Przemawiający przedstawiciele samorządów docenili wytrwałość wszystkich, którzy od szesnastu lat angażują się w organizowanie tej imprezy artystycznej. Gratulując owocnych wysiłków, p. Tomasz Cebeliński zaznaczył, że ta ogromna ilość pozytywnej energii, którą uczestnicy chętnie dzielą się z innymi, promieniuje na wszystkich i ich wzmacnia. 

Imprezę otworzyły: prezes i wiceprezes Stowarzyszenia „Szkoła Naszą Szansą” – p. Wioletta i Skwiot oraz p. Iwona Chodnicka, natomiast część artystyczną – Przegląd Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży ph.: „Mam Talent” poprowadziły – pp. Anna Borkowska i Katarzyna Konaszewska.

Publiczność obejrzała 25 różnorodnych występów, wśród nich: zespoły wokalne, taneczne, soliści oraz minigrupy teatralne. Reprezentowali oni różne szkoły i placówki: grajewskie Przedszkole Miejskie nr 1, Przedszkole Miejskie nr 2,  Przedszkole Miejskie nr 4, Przedszkole Miejskie nr 6, grajewską Akademię Dobrego Startu, Szkołę Podstawową nr 1, Szkołę Podstawową nr 2, Szkołę Podstawową nr 4, szkoły podstawowe w: Radziłowie, Wierzbowie, Prostkach, Niedźwiadnej, Szczuczynie; Dom Pomocy Społecznej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Oddział Przedszkolny w Wojewodzinie i Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie, a także ZSS w Augustowie, Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu. 

Występujący zaprezentowali polskie piosenki ludowe („Czerwone jagody”, „W moim ogródecku”, „Jadą goście, jadą”, „Lipka”, „Walczyk”), tańce ludowe (polka), uwspółcześnioną wersję rosyjskiej piosenki ludowej („Babuszki – staruszki”), znane przeboje z repertuaru, m. in.:  Edyty Geppert, Anny Jantar, Grzegorza Turnaua, Haliny Frąckowiak, a także współczesne tańce towarzyskie (tango), w tym latynoamerykańskie oraz układy taneczne. Można było usłyszeć piosenki dla dzieci („Idziemy do ZOO”, „Ręce prosto, prosto”, „Piosenka o pomaganiu ludziom”), obejrzeć scenki kabaretowe z życia społeczności żydowskiej, poruszać się w rytm piosenek disco polo („Mała prawda”). Występom tym towarzyszyła barwna charakteryzacja, przemyślana choreografia i ciekawa aranżacja. Bogactwo i pomysłowość prezentowanych form, dojrzałość artystyczna młodych artystów wzruszała, bawiła, wywoływała aplauz, gorące oklaski, podziw i zachwyt. 

Na zakończenie organizatorzy zapewnili wszystkim dyskotekę w rytm energicznych i porywających do tańca utworów disco polo. 

XVI Festiwal Gorących Serc był i pozostaje imprezą, na której każdy może wyrazić się poprzez twórczość, znaleźć inspirację do dalszych działań, przełamać lęk przed występami publicznymi, sprawdzić swoje możliwości, by spróbować przekroczyć własne ograniczenia, rozbudzić drzemiące talenty i wyrazić siebie poprzez działalność artystyczną. 


Jarosław Reut

czwartek, 22 lipca 2021

Projekt "Dialog Pokoleń"

Komentarze (0)

Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.