Radziłów.Przebudowa drogi

aktualizacja: 2016-05-21 07:56:14     nr wiadomości: 28475     przeczytano: 2658     Ilość komentarzy komentarze: 0

Przebudowa drogi dojazdowej od drogi powiatowej nr 1822B - do pól i łąk w obrębie msc. Rydzewo Szlacheckie w km 0+000 - 0+590.


Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Przebudowa drogi dojazdowej będzie polegała na usunięciu lokalnego zakrzaczenia, wykonaniu rowu przydrożnego w obrębie przepustu oraz na końcu odcinka, wykonaniu remontu jednego przepustu średnicy 50cm pod drogą, na ułożeniu warstwy odcinającej z piasku w miejscu widocznych nierówności podłużnych, na wykonaniu dolnej warstwy nawierzchni żwirowej, ułożeniu górnej warstwy nawierzchni żwirowej na całym odcinku, wykonaniu nawierzchni żwirowej na zjazdach na pola. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia jest dostępny na załączonych do SIWZ: przedmiarze robót, STWiORB oraz projekcie budowlanym.

Gmina Radziłów
19-213 Radziłów
Plac 500-lecia 14
Tel. 86 2737110
Fax. 86 2737111

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.