XXXII sesja Rady Powiatu

aktualizacja: 2017-04-21 10:05:56     nr wiadomości: 31563     przeczytano: 1464     Ilość komentarzy komentarze: 0

XXXII sesja Rady Powiatu Grajewskiego, odbędzie się w dniu 25. kwietnia 2017 r. (wtorek) o godz. 1500 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B. Sesja będzie miała charakter zwyczajny.

Porządek obrad:
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Powiatu Grajewskiego.
Informacja Przewodniczącego Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji.
Informacja o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej za 2016 r.
Rozpatrzenie sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz z realizacji w 2016 r.: 
„Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2015-2017”,
„Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2012-2020”,
„Powiatowego programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2015-2020”.
Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 r. w powiecie grajewskim.
Informacja z realizacji zadań powiatu z zakresu pomocy społecznej.
Interpelacje radnych.
Odpowiedzi na interpelacje radnych.
Podjęcie uchwał:
w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2017,
w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2017 – 2020,
w sprawie wyboru przedstawicieli powiatu grajewskiego do Rady Społecznej Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie,
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (gm. Szczuczyn),
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (m. Grajewo).
Wolne wnioski, zapytania i sprawy różne.
Zamknięcie sesji.  
  
  Przewodniczący Rady Powiatu Grajewskiego

   Stanisław Kossakowski

 

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.