Wzrosną niektóre stawki podatku

aktualizacja: 2020-11-25 17:50:34     nr wiadomości: 44083     przeczytano: 1394     Ilość komentarzy komentarze: 2

W przyszłym roku na terenie miasta wzrosną niektóre stawki podatku od nieruchomości. 25 listopada br. radni podjęli stosowną uchwałę w tej sprawie.


Zgodnie z zapisami przyjętego aktu, od 1 stycznia 2021 r. obowiązywać będzie danina w wysokości:

1. od gruntów: 

   a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,92 zł od 1 m2 powierzchni (od 2014 r. wynosi 0,89 zł od 1 m2 powierzchni), 

2. od budynków lub ich części: 

   a) mieszkalnych – 0,72 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (od 2014 r. wynosi 0,71 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej),

   b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 23 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (od 2017 r. wynosi 22,66 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej),

   c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym -10,80 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (od 2017 r. wynosi 10,59 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej), 

   d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,61 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (od 2017 r. wynosi 4,61 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej), 

   e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 5,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (od 2014 r. wynosi 5,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej).

3. od budowli - 2% ich wartości określonej w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych.

 

  - fot. UM w Grajewie

Proponuję zrobić porównanie wysokości podatków lokalnych dla gmin i miast w okolicy. Zobaczycie gdzie się opłaca działalność gospodarczą prowadzić/
Napisał: G. dodano: 2020-11-26 14:40:27

Szkoda, że nie rozwinięto punktu 3
Napisał: grajewianka dodano: 2020-11-28 09:33:11

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.