Wybory Biebrzańskiej Miss

aktualizacja: 2014-06-23 16:13:29     nr wiadomości: 22631     przeczytano: 6056     Ilość komentarzy komentarze: 1
 

Biebrzański Park Narodowy zaprasza na wybory Biebrzańskiej Miss

25 czerwca w Suchowoli zostanie rozstrzygnięty finał konkursu piękności - Biebrzańska Miss. Wówczas poznamy laureatkę – najpiękniejszą aleję drzew zgłoszoną do konkursu przez młodzież z biebrzańskich gmin. To właśnie śródpolne i przydrożne aleje drzew konkurowały o tytuł najpiękniejszej.

Na konkurs wpłynęło 141 zgłoszeń urodziwych alei z doliny Biebrzy i jej okolic od 44 uczniów okolicznych szkół – najwięcej z gminy Suchowola. Wyłoniono spośród nich dziesięć finalistek:

Lokalizacja alei

Gmina

Zgłaszająca/-y

Małyszówka

Dąbrowa Białostocka

Aleksandra Raducha

Krasnoborki

Sztabin

Ewelina Łapszys

Karwowo

Radziłów

Klaudia Kaszak

Klewianka

Goniądz

Marta Bagińska

Mroczki

Trzcianne

Katarzyna Joanna Szeszko

Bobra Wielka

Nowy Dwór

Aleksanda Raducha, Dominika Lisowska, Weronika Szarnecka

Pluty

Jedwabne

Jakub Karwowski

Moniuszki

Jaświły

Joanna Sosnowska

Suchowola

Suchowola

Katarzyna Gładczuk

Suchowola

Suchowola

Gabriela Wołejko

Następnie jury miało trudne zadanie wybrać tylko jedną aleję lub szpaler drzew. Zwycięzcę poznamy 25 czerwca w Suchowoli. Wystawę zdjęć wszystkich finalistów będzie można oglądać podczas pikników edukacyjnych organizowanych przez Instytut Badania Ssaków PAN w Białowieży oraz Biebrzański Park Narodowy w dniach od 23 czerwca do 1 lipca br. Zdjęcia wykonali nieodpłatnie znakomici fotograficy: Michał Szlaga, Paolo Volponi i Cezary Werpachowski. Wystawa została dofinansowana przez program LIFE+ oraz Starostwo Powiatowe w Mońkach.

Celem konkursu Biebrzańskiego Parku Narodowego jest przypomnienie o niedocenianej, bardzo ważnej roli zadrzewień śródpolnych w kształtowani krajobrazu kulturowo-przyrodniczego polskiej wsi. Stanowią one doskonałe miejsce lęgowe dla wielu gatunków ptaków. Wykorzystują je tracze nurogęsi, gągoły, remizy, dziwonie, gąsiorki i wiele innych. Aleje i szpalery drzew stanowią także znakomite miejsce rozrodu dla wielu pożytecznych owadów. Szczególnie wiosną są bardzo ważnym źródłem pokarmu dla owadów zapylających. Ich liście stanowią pokarm dla kilkudziesięciu gatunków motyli, a drewno jest siedliskiem wielu gatunków chrząszczy. Wystarczy zbliżyć się do wierzby, by zobaczyć ile kryje się w niej życia! Nie raz w jej dziuplach kryją się pójdźki, nietoperze, a u podstawy pni zające, jeże czy ryjówki. Dlatego też zadrzewienia śródpolne i przydrożne są często nazywane lokalnymi centrami różnorodności biologicznej i powinny być zachowane.

Chcemy by ta wystawa zachęciła mieszkańców i lokalne samorządy do ochrony zadrzewień, tworzenia nowych szpalerów i alei, bo służą one nam wszystkim. Wśród korzyści można wymienić m.in. ograniczanie strat wody średnio o 25% w skutek parowania z gleby, co wpływa na łagodzenie wysychania gleby latem, a zimą jej przemarzania. Drzewa ograniczają również przemieszczania się z jednych pól na inne niepożądanych związków chemicznych będących następstwem stosowania nawozów mineralnych oraz pestycydów.

Wszystkich serdecznie zapraszamy na wybory Biebrzańskiej Miss! Czekamy na Państwa podczas pikniku edukacyjnego w Suchowoli o godz. 9.00 na placu przy Szkole Podstawowej, ul. Szkolna 1. Nagrody wręczy Dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego p. Roman Skąpski.

Poprzez pomysł Biebrzańskiej Miss Park chce również promować gatunki rodzime i zwrócić uwagę na zagrożenia wynikające z wprowadzania gatunków obcych, inwazyjnych. O ich roli w ekosystemach będziemy mówić na przykładzie norki amerykańskiej, która niesie spustoszenie w populacjach ptaków wodno-błotnych. Stanowi istotne zagrożenie
w zachowaniu ich populacji nie tylko w dolinie Biebrzy, ale we wszystkich ważnych ostojach ptasich w Polsce. Dlatego w ramach programu LIFE+ prowadzimy liczne działania ochronne mające na celu ograniczeni wpływu norki amerykańskiej na ptaki, jak też wychodzimy do społeczeństwa by informować – co to są gatunki inwazyjne i czy należy się ich bać.

Trzeba pamiętać, że ekosystemy naturalne są skomplikowaną siecią różnych zależności.
Z pozoru błahe zaburzenie może powodować poważne skutki przyrodnicze i ekonomiczne. Wprowadzając do środowiska naturalnego obce gatunki zwierząt czy roślin stwarzamy zagrożenie dla rodzimej fauny i flory, która może nie poradzić sobie w konkurencji z nimi.

Zapraszamy do udziału w piknikach edukacyjnych w różnych miejscowościach. W trakcie pikniku będzie można bliżej zapoznać się z tajnikami biebrzańskiej przyrody. Obejrzeć sprzęt wykorzystywany do odłowów norki amerykańskiej. Zaznajomić się z norką amerykańską – krwawym drapieżcą. Do osób zainteresowanych anatomią przygotowaliśmy eksponaty - czaszki biebrzańskich drapieżników. Będzie można także ćwiczyć swoje talenty artystyczne biorąc udział w przedstawieniu teatralnym, czy wykonać kubek w technice decupage. Rodziny zapraszamy do udziału w rodzinnej grze pt. „Tropami norki”. Dokładny terminarz pikników znajdziecie Państwo na plakatach w biebrzańskich miejscowościach oraz na stronie internetowej: http://www.biebrza.org.pl/788,edukacja-w-ramach-pop.html

 

Brawo Weronika - gratulacje za zwycięstwo i życzę dalszych sukcesów!!!
Napisał: Rob dodano: 2014-06-24 23:16:52

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.