Wojewoda powołał zastępców

aktualizacja: 2020-01-03 11:22:30     nr wiadomości: 41153     przeczytano: 4824     Ilość komentarzy komentarze: 0

3 stycznia br. wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski wręczył akty powołania nowym wicewojewodom. I wicewojewodą podlaskim został p. dr Tomasz Madras, II wicewojewodą podlaskim został p. Marcin Sekściński. Prezes Rady Ministrów M. Morawiecki, z dniem 2.01.2020 r., przyjął dymisję ustępującego z urzędu wicewojewody podlaskiego, p. Jana Zabielskiego.

I wicewojewodą został białostoczanin Tomasz Madras (37l).
Z wykształcenia  politolog i ekonomista. Zdobył tytuł doktora nauk społecznych. W ostatnim czasie pełnił funkcję szefa gabinetu ministra edukacji narodowej Dariusza Piontkowskiego. W latach 2016-2019 był pełnomocnikiem Wojewody Podlaskiego ds. rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Wieloletni wykładowca na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej. w latach 2006-2018 był radnym Rady Miasta Białystok, w ostatniej kadencji pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta. Przez 10 lat był działaczem Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.

II wicewojewodą został pochodzący z Kolna Marcin Sekściński (40l).
Ukończył Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB. Jest absolwentem podyplomowych studiów MBA i z zakresu administracji publicznej. Dotychczas pełnił funkcję zastępcy dyrektora Podlaskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wcześniej piastował stanowisko dyrektora Centrum Kultury Gminy Kolno. Jest także członkiem zespołu doradczego ds. Nauki i Szkolnictwa Wyższego przy wicepremierze Jarosławie Gowinie. W poprzedniej kadencji zasiadał w Radzie Miasta Kolno. - informuje Podlsaki Urząd Wojewódzki

 

  - fot. UW Białystok   - fot. UW Białystok
Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.