"Wiosna z Kołami Gospodyń"

aktualizacja: 2019-05-23 13:35:24     nr wiadomości: 39284     przeczytano: 8770     Ilość komentarzy komentarze: 1

22 maja br. w Zespole Szkół w Niećkowie odbyła się konferencja pn. "Wiosna z Kołami Gospodyń Wiejskich".
 
Celem spotkania było m.in. ukazanie wielkiego potencjału mieszkanek wsi, zrzeszonych w różnych grupach formalnych i nieformalnych, a także ich wspólnotowo - twórczej roli.

- Koła gospodyń to podmioty pielęgnujące rodzimą tradycję, organizujące życie społeczne, gospodarcze czy kulturalne danej miejscowości. Dbałość o Koła powinna być naszym priorytetem. W stronę przybyłych kieruję słowa podziękowania i wdzięczności za ogromne zaangażowanie i pracę na rzecz podtrzymywania naszej tradycji i folkloru – mówił Waldemar Remfeld, Starosta Grajewski.

W spotkaniu wzięli udział m.in. poseł na Sejm RP, przedstawiciele Krajowego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Urzędu Skarbowego, samorządowcy oraz delegacje Kół Gospodyń Wiejskich z powiatu grajewskiego.

Zebrani dowiedzieli się o warunkach tworzenia kół, możliwości pozyskiwania środków, uczestnictwa w różnych konkursach i programach wsparcia, jak również zasady rozliczania się z uzyskiwanego dochodu. Wydarzenie, muzyką, śpiewem i tańcem, uświetnił Zespół Ludowy „Kłosek” z Zespołu Szkół w Niećkowie.

Na terenie powiatu grajewskiego działa już 17 Kół Gospodyń Wiejskich zrzeszających blisko 300 osób. Pod koniec 2018 r. prezydent podpisał ustawę o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy wprowadziły zmiany w ich funkcjonowaniu; zyskały m.in. osobowość prawną i możliwość ubiegania się o dotacje.

Ustawa określa, że koło ma być dobrowolną społeczną organizacją mieszkańców wsi, aktywnie działającą na rzecz środowisk wiejskich. Ma ono być niezależne od administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, reprezentować interesy i działać na rzecz poprawy sytuacji społeczno-zawodowej kobiet oraz ich rodzin, a także wspierać rozwój terenów wiejskich.  

Zgodnie z ustawą KGW mogą pozyskiwać pieniądze ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności – także gospodarczej, dochodów z majątku koła i z ofiarności publicznej. Dochody przeznaczone na działalność statutową koła są zwolnione z podatku dochodowego i podatku VAT (do 200 tys. zł) oraz objęte są uproszczoną ewidencją przychodów i kosztów (przychód do 100 tys. zł). Dodatkowo koła mogą korzystać z bezpłatnej pomocy prawnej.

 

fot. e-Grajewo.pl

Z całego serca dziękuję uczniom z zespołu Kłosek za śpiew i taniec oraz wspaniałym akordeonistom za grę. Dziękuję za waszą ciężką pracę na próbach i podczas występów. Miło patrzeć na wasze młodzieńcze zaangażowanie w kultywowanie pięknej polskiej tradycji, a przez to tworzenie piękniejszej rzeczywistości wokół nas.
Napisał: Z.G. dodano: 2019-05-23 21:45:22

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.