Wieści z Rajgrodu

aktualizacja: 2019-10-15 16:18:07     nr wiadomości: 40471     przeczytano: 3618     Ilość komentarzy komentarze: 0

8 października br. Gmina Rajgród zawarła umowy na przebudowę dróg gminnych w m. Bukowo, Orzechówka, Łazarze.

Drogowcy w Bukowie na blisko 500-metrowym odcinku wykonają odwodnienie, zjazdy, pobocza oraz położą nową nawierzchnię na podbudowie z kruszywa łamanego, pełne oznakowanie  Prace w Orzechówce na odcinku ok. 467 m obejmą przebudowę nawierzchni jezdni, wykonanie poboczy i zjazdów, oznakowania.

Zadanie w miejscowości Bukowo zrealizuje firma Strabag Sp. z o.o. za kwotę 436 548,31 zł, w Orzechówce Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe ”Unidrog” Sp. z o.o. za kwotę 337 158,76 zł.

Realizacja powyższych inwestycji jest możliwa dzięki pozyskaniu środków Funduszu Dróg Samorządowych. Rządowe wsparcie na wykonanie każdego  z zadań wynosi 50 procent.

Ponadto w tym samym dniu Gmina Rajgród zawarła umowę na przebudowę drogi gminnej we wsi Łazarze, łączącej się bezpośrednio z drogą powiatową nr  1789B. Inwestycja polegająca na przebudowie blisko półkilometrowego odcinka drogi powiatowej jest także dofinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych. Wkład własny do zadania zostanie pokryty z budżetów Powiatu Grajewskiego oraz Gminy Rajgród. Koszt przebudowy odcinka drogi gminnej wynosi 64 232,32 zł. Wartość robót na odcinku powiatowym wyceniono na 626 461,00 zł, z tego 275 889,00 zł pochodzi z Funduszu Dróg Samorządowych, 150 539,00 zł finansuje Powiat Grajewski, a 200 033,00 zł Gmina Rajgród – informuje Anna Drapczuk, kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie.

Prace związane z przebudową dróg powinny zakończyć się w listopadzie br

 
Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.