Wieści z Niedźwiadnej

aktualizacja: 2017-03-11 10:16:26     nr wiadomości: 31120     przeczytano: 1782     Ilość komentarzy komentarze: 1

W grudniu ubiegłego roku zakończyły się prace związane z termomodernizacją w Szkole Podstawowej im. Zesłańców Sybiru w Niedźwiadnej. Remont obejmował budynek szkoły, halę sportową oraz budynek mieszkalny. Zakres prac był szeroki i dotyczył m.in. wymiany pokrycia dachowego wraz z dociepleniem stropów, ścian i fundamentów,  wymiany instalacji centralnego ogrzewania, okien, drzwi zewnętrznych i wewnętrznych jak również gruntownego odświeżenia wszystkich szkolnych pomieszczeń.

Dzięki przeprowadzonej inwestycji poprawił się wizerunek szkoły, zaś komfort pracy i nauki zwiększył się wielokrotnie. Dziś do placówki uczęszcza 68 uczniów (50 do szkoły podstawowej, 18 do przedszkola) z miejscowości Niedźwiadna, Kurki, Brzeźno, Dołęgi, Mazewo, Czarnowo i Załuski. Według prognoz, w nadchodzącym roku szkolnym naukę w pierwszej klasie rozpocznie 9 dzieci, w kolejnym  10 – powiedział nam Krzysztof Grunwald, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Zesłańców Sybiru w Niedźwiadnej.


Celem każdej termomodernizacji jest poprawa jakości powietrza atmosferycznego poprzez zmniejszenie wydzielania poszczególnych rodzajów zanieczyszczeń, zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną budynków, poprawa estetyki i ergonomii obiektów oraz obniżenie kosztów utrzymania obiektów. Nowe pokrycie dachowe, nowe okna, instalacja centralnego ogrzewania, kaloryfery, pompa ciepła i wszechobecne ciepełko w całym budynku. Warto było podjąć starania i przysłowiową walkę o dokumentację, wniosek i 85% dofinansowania – pisze na FB Artur Kuczyński, Burmistrz Szczuczyna.

e-Grajewo.pl

 

Z kart historii …
Przed I wojną światową w Niedźwiadnej istniała jednoklasowa szkoła elementarna prowadzona przez władze carskie. Historia szkoły w okresie międzywojennym zaczyna się w roku 1920- powstaje Publiczna Szkoła Powszechna a posadę pierwszego nauczyciela obejmuje Pan Zygmunt Jasionowski. Do roku 1926 jest to szkoła I stopnia, czyli są cztery klasy szkoły podstawowej. 

W roku 1926/1927 powstaje szkoła II stopnia, która realizowała program szkoły powszechnej z tym, że klasa szósta była dwuletnia – z programem „A” dla pierwszego roku nauki i programem „B” dla drugiego roku. W szkole pracuje trzech nauczycieli. Taka organizacja szkoły pozostaje do roku 1938/1939. 

W latach okupacji od października 1939 roku do czerwca 1941 roku w Niedźwiadnej istniała szkoła podstawowa, w której zajęcia odbywały się w języku rosyjskim. Do pomocy Panu Z. Jasionowskiemu przysłano trzech nauczycieli ze Związku Radzieckiego. Nauka była obowiązkowa, a za nieposyłanie dzieci do szkoły groziły represje- począwszy od kar pieniężnych po wywózki na Sybir. Około roku 1943 Pan Z. Jasionowski rozpoczyna prowadzenie tajnego nauczania w kompletach po 4-5 osób. 

W roku 1945 przystąpiono do organizacji siedmioklasowej Publicznej Szkoły Powszechnej w Niedźwiadnej. Oprócz Pana Jasionowskiego nauczycielami zostali: Irena Biedrzycka, Halina Kalinowska, Ludwik Szymanowski. W połowie lat 60-tych zmieniono nazwę szkoły z Publicznej Szkoły Powszechnej na Szkołę Podstawową w Niedźwiadnej. 

Od roku 1967/1968 zostaje wprowadzona ośmioklasowa szkoła podstawowa, która działa do roku 1973. Rok 1973 to rok przełomowy w działalności szkoły. W tym roku powstaje Zbiorcza Szkoła Gminna w Szczuczynie, czego konsekwencją jest likwidacja ośmioklasowej szkoły. W jej miejsce powstaje trzyklasowa filia szkoły zbiorczej. Szkoła otrzymuje nazwę Zbiorcza Szkoła Gminna w Szczuczynie Punkt Filialny w Niedźwiadnej. Taka Dobrzycki z Kurek oraz Andrzej Wszeborowski z Czarnowa. Budowa nowej szkoły trwała 6 lat- od roku 1985 do roku 1991. sytuacja trwa do roku 1981.

W roku 1981/1982 nastąpiło reaktywowanie ośmioletniej Szkoły Podstawowej w Niedźwiadnej. Dzięki staraniom ówczesnego dyrektora- Pana Piotra Witkowskiego oraz rodziców rozpoczęto budowę nowego budynku szkolnego. Powołano Społeczny Komitet Budowy Szkoły w Niedźwiadnej, w skład którego weszli: Wanda Grunwald z Niedźwiadnej, Kazimierz Bednarczyk z Brzeźna, Hipolit Śleszyński z Niedźwiadnej, Antoni Rudzki z Mazewa, Kazimierz Dobrzycki z Kurek oraz Andrzej Wszeborowski z Czarnowa. Budowa nowej szkoły trwała 6 lat- od roku 1985 do roku 1991 (UM Szczuczyn)

Niadzwiadna,fiu fiu nie wiedzialem ,ze macie taka suuper szkole o kosciele to chyba kazdy wie.
Napisał: kazio dodano: 2017-03-22 23:20:33

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.