Termomodernizacja budynku

aktualizacja: 2016-06-17 23:58:02     nr wiadomości: 28746     przeczytano: 2393     Ilość komentarzy komentarze: 0

Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego przy ul. Kopernika 8-10 w Grajewie
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Przedmiotem zamówienia jest Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego przy ul. Kopernika 8-10 w Grajewie wraz z przyłączem ciepłowniczym mająca na celu poprawę efektywności energetycznej budynku objętego zamówieniem oraz wzrost produkcji energii pochodzących ze źródeł odnawialnych
Realizacja przedmiotu zamówienia polega między innymi na wykonaniu nw elementów robót:
a) roboty rozbiórkowe i montażowe, 
b) wykonanie docieplenia przegród zewnętrznych,
c) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
d) wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i węzła cieplnego,
e) wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej,
f) wykonanie przyłącza budynku do sieci cieplnej,
g) wykonanie kolektorów słonecznych do podgrzewania wody użytkowej,
h) wykonanie niezbędnych instalacji elektrycznych

 

Burmistrz Miasta Grajewo 
19-200 Grajewo
ul. Strażacka 6A
Tel. 86 273 0 800
Fax. 86 273 0 803

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.