Szczuczyn: przebudowa dróg

aktualizacja: 2016-06-02 09:36:38     nr wiadomości: 28595     przeczytano: 2783     Ilość komentarzy komentarze: 2

Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Szczuczyn
 

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa sieci dróg:
1.1 Przebudowa drogi gminnej w m. Brzeźno (132539B).
1.2 Przebudowa drogi gminnej w m. Chojnowo (132534B).
1.3 Przebudowa drogi gminnej Czarnówek - Niedźwiadna i drogi gminnej w m. Czarnowo (104221B / 104228B).
1.4 Przebudowa drogi gminnej Czarnowo - Mazewo (104228B).
1.5 Przebudowa drogi gminnej w m. Skaje (132528B).
1.6 Przebudowa ul. Wagi w m. Szczuczyn (104255B).
1.7 Przebudowa ulicy J. Pioli w m. Szczuczyn (104255B).
1.8 Przebudowa ul. Wołodyjowskiego w m. Szczuczyn (104255B).
1.9 Przebudowa drogi gminnej w m. Danowo (132554B).
1.10 Przebudowa drogi gminnej w m. Jambrzyki (132541B).
1.11 Przebudowa drogi gminnej do wsi Milewo (104231B).
1.12 Przebudowa drogi gminnej w m. Sokoły (104227B).
1.13 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Załuski (104221B).
1.14 Przebudowa drogi gminnej od drogi krajowej nr 61 - Zofijówka - Bzury (104231B).
1.15 Przebudowa ulicy Oś. Pawełki odcinek D20-D21 w m. Szczuczyn (104260B).
1.16 Przebudowa ulicy Os. Pawełki odcinek D30-D31 w m. Szczuczyn (104260B).
1.17 Przebudowa ulicy Oś. Pawełki odcinek D40-D41 w m. Szczuczyn (104260B). 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym szczegółowy zakres robót/prac do wykonania zawiera załącznik numer 12 do SIWZ, dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz elementy, które podane są do uwzględnienia przy obliczaniu ceny oferty w rozdziale XII niniejszej specyfikacji. Dokumentacja na podstawie której należy wykonać przedmiot zamówienia opracowana jest przez: Przedsiębiorstwo Projektowo - Inwestycyjne DOMINO Waldemar Paprocki, Krzysztof Zwornicki, ul. Al. Legionów 131, 18-400 Łomża, oraz P. Bogusława Kuczyńskiego, Os. Południe, 19-200 Grajewo. Stanowi ona załącznik do specyfikacji Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.23.32.22-1, 45.10.00.00-8, 45.23.32.20-7, 45.23.32.90-8

To jest przetarg a nie po 60 mb dróg jak w Grajewie
Napisał: bolo dodano: 2016-06-02 10:03:58

grajewo po nauke do szczuczyna
Napisał: grajewiak dodano: 2016-06-07 19:31:53

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.