SMLW ogłasza przetarg

aktualizacja: 2019-03-18 14:25:28     nr wiadomości: 38730     przeczytano: 4142     Ilość komentarzy komentarze: 0

O G Ł O S Z E N I E

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Grajewie os. Południe 36

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na:


Zadanie 1
Budowa zespołu garaży wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 
przy ulicy Szpitalnej w Grajewie (baza Spółdzielni), działka nr 4785.


Zadanie 2
Ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z robotami towarzyszącymi
budynku nr 62 na osiedlu Południe w Grajewie.


Oferty należy składać w terminie do dnia 28.03.2019 r. w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej, 19-200 Grajewo, os. Południe 36 do godz.12.00.

O rozstrzygnięciu przetargu powiadomimy oferentów pisemnie do 05.04.2019 r. 

Specyfikację można uzyskać w biurze SMLW w Grajewie w pokoju nr 7 po wpłaceniu  30 zł + VAT ( 36,90 zł brutto).

Wysokość wadium:  
     do zadania 1 -  35 000,00 zł - dowód wpłaty dołączyć do oferty,

     do zadania 2 -  15 000,00 zł – dowód wpłaty dołączyć do oferty.

Termin wykonania:    
     zadania 1 – 30.10.2019 r.

     zadania 2 – 30.10.2019 r.

Osoba do kontaktów w sprawie przetargu – Kierownik Działu Technicznego w SMLW, nr tel. 86 273 88 44 w. 28.

Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny w każdym czasie, a oferta nie wywoła skutku prawnego. O odstąpieniu od przetargu oferenci zostaną zawiadomieni.

                                Zarząd Spółdzielni

 
Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.