Rozbudowa drogi powiatowej

aktualizacja: 2019-04-17 21:52:52     nr wiadomości: 39010     przeczytano: 8504     Ilość komentarzy komentarze: 0

Trwają prace budowlane związane z ,,Rozbudową drogi powiatowej nr 1807B na odcinku Wierzbowo – Boczki Świdrowo”.

                                                                                                    
,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1807B na odcinku Wierzbowo – Boczki Świdrowo” ma na celu:

  • skrócenie czasu dojazdu do drogi krajowej nr 61 oraz poprawę komfortu życia mieszkańców miejscowości Wierzbowo i Boczki Świdrowo poprzez ,,Rozbudowę drogi powiatowej nr 1807B na odcinku Wierzbowo – Boczki Świdrowo” o długości 3,32 km
  • współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej  w ramach poddziałania:
  • „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Powiat Grajewski  informuje, iż w dniu 07 marca 2019 r., w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Grajewskim, ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo, a  Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe ,,UNIDROG” Sp. z o.o., oraz Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe UNIROL, na wykonanie operacji pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1807B na odcinku Wierzbowo – Boczki Świdrowo" w km 12+250÷15+570. Podwykonawcą robót branży elektroenergetycznej jest "MEGAWAT”.

Na odcinku 3,32 km trwają prace przygotowawcze, roboty ziemne, wykonywane jest odwodnienie korpusu drogowego, przebudowa urządzeń elektroenergetycznych, układane są chodniki i wjazdy. Niebawem rozpoczną się prace związane z wykonywaniem podbudowy a następnie nowej nawierzchni, oznakowania i elementów bezpieczeństwa ruchu.

Wartość wykonywanych robót budowlanych wynosi 4 727 584,38 zł brutto, z tego:

1)    wartość robót budowlanych branży drogowej- 4 614 734,61 zł brutto;

2) wartość robót budowlanych branży elektroenergetycznej - przebudowy urządzeń  elektroenergetycznych kolidujących z rozbudową drogi - 112 849,77 zł brutto.
Zadanie realizowane jest przez Powiat Grajewski przy wsparciu finansowym ze środków Unii Europejskiej oraz Gminy Grajewo. Wartość przyznanej pomocy ze środków „EFRROW” w formie refundacji na realizację robót budowlanych wynosi 1 724 330,00 zł, dofinansowanie ze środków budżetu Gminy Grajewo na 2019 r. około 1 520 000,00 zł.

Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi branży drogowej sprawuje Pan Bogdan Kuczyński z Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie, natomiast nadzór na robotami branży elektroenergetycznej Pan Robert Łapiński z Białegostoku. Prace związane z realizacją niniejszej inwestycji powinny zakończyć się w terminie do dnia 24 czerwca 2019 r.  

 

Starostwo Powiatowe w Grajewie
ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo
tel. 86 273 84 63

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.