Rozbudowa drogi DK 65

aktualizacja: 2019-12-11 17:11:10     nr wiadomości: 41001     przeczytano: 6197     Ilość komentarzy komentarze: 1

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie drogi krajowej nr 65 na odcinku Nowa Wieś Ełcka - granica województwa od km 74+584,30 do km 89+810,23” nie zakończy się w ustawowym terminie, z uwagi na konieczność uzyskania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko ze strony Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ełku oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku PGGW Wody Polskie. 

O opinie wystąpił Wójt Gminy Prostki, powyższe spowodowane jest również koniecznością uzyskania opinii Wójta Gminy Ełk co do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia. Niezbędne jest także zapewnienie stronom czynnego udziału w postępowaniu oraz szczegółowe przeanalizowanie dokumentacji sprawy. 

Do 14 lutego 2020 r. wyznaczono nowy termin załatwienia sprawy.

Wszystkie strony niniejszego postępowania mogą brać czynny udział w każdym stadium postępowania. W związku z powyższym mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, składać uwagi i wniosków, w terminie 14 dni od dnia (data publicznego ogłoszenia: 09.12.2019r.) w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w Urzędzie Gminy Prostki, ul. 1 Maja 44B, 19-335 Prostki, w pokoju nr 110, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00- 15.00.

 

Marnują tylko czas i ludzkie pieniądze na zbędną papierologię i tak droga musi być przebudowana. Wykonawca wykona raport oddziaływania na środowisko który wykaże, że przebudowa nie wpłynie na warunki środowiskowe, skasuje za niego ze 200.000 zł albo duuużo więcej które defacto zapłaci podatnik bo o tyle wzrośnie wartość inwestycji. Ale co tam to obchodzi gryzipiórków w urzędach.
Napisał: miras dodano: 2019-12-12 07:53:47

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.