Rolniku - DOPŁATA!

aktualizacja: 2018-04-06 08:38:36     nr wiadomości: 34725     przeczytano: 2804     Ilość komentarzy komentarze: 0

 

UBEZPIECZENIE UPRAW I ZWIERZĄT GOSPODARSKICH
Z DOPŁATĄ DO 65% Z BUDŻETU PAŃSTWA JUŻ DOSTĘPNE!


Dzięki współpracy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych (PTUW) i Poczty Polskiej polscy rolnicy
mają dostęp do nowej oferty ubezpieczeń.


Link do informacji na stronie KRUS:
https://www.krus.gov.pl/aktualnosci/dokument/artykul/agro-ubezpieczenia- nowa-ochrona- dla-rolnikow/
oraz https://www.agrofakt.pl/agro-ubezpieczenia- doplatami-nowe- produkty-dla- rolnikow/

UBEZPIECZENIE UPRAW ROLNYCH Z DOPŁATĄ
DO 65% Z BUDŻETU PAŃSTWA!

Jesteś producentem rolnym?
Ubezpieczenie upraw rolnych może być dla Ciebie 
obowiązkowe.
Sprawdź naszą propozycję pakietów i ubezpiecz się z dopłatą ze 
środków budżetu państwa.

J a k    d z i a ł a   u b e z p i e c z e n i e ?
Ubezpieczenie zapewnia, w zależności od wybranego przez Ciebie zakresu,
ochronę upraw od szkód spowodowanych przez:
- powódź, - grad, - suszę, - ujemne skutki przezimowania, - przymrozki wiosenne,
- huragan, - deszcz nawalny, - piorun, - obsunięcie się ziemi, - lawinę. - ogień,

P r o d u k t y    u b e z p i e c z e n i o w e :
- komunikacyjne: OC/AC, NNW, assistance, ochrona zniżek, szyb, zielona karta
- majątkowe: ochrona domu, mieszkania.

- na życie
- turystyczne
- rolne: obowiązkowe ubezpieczenie gospodarstw rolnych, AGRO CASCO
W skład pakietu wchodzą przede wszystkim ubezpieczenia obowiązkowe tj.:
- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego,
- ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych.

Rolnicy zainteresowani bardziej kompleksową ochroną mogą
dodatkowo ubezpieczyć:
- maszyny, - urządzenia, - narzędzia,
- wyposażenie budynków znajdujących się na terenie gospodarstwa,
- inwentarz żywy, - płody rolne.


Materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Więcej informacji na temat oferowanych produktów oraz nowości pod adresem:

www.Ubezpieczam.Grajewo.pl

oraz pod nr tel.: 736 855 555

Godziny pracy:   p
oniedziałek-piątek 08:00-15:00
G r a j e w o   u l .   P i ł s u d s k i e g o    1 2

ZAPRASZAM!
Lider Ubezpieczeń Pocztowych  Kamil Kownacki

 

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.