Remont drogi ŁojeAwissa-Czachy

aktualizacja: 2019-03-12 10:28:50     nr wiadomości: 38659     przeczytano: 1033     Ilość komentarzy komentarze: 1

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie ogłosił postępowanie przetargowe na wykonanie zadania dotyczącego przebudowy drogi powiatowej Nr 1836 B Łoje Awissa – Czachy. Do 26 marca br. zainteresowani mogą składać propozycje. O wyborze najkorzystniejszej zadecyduje cena oraz termin gwarancji i rękojmi.

Zakres prac jest szeroki i obejmuje wykonanie prac przygotowawczych w tym m.in.: odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym, karczowanie krzaków i podszycia, usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych i brukowca oraz demontaż barier ochronnych betonowych i znaków drogowych.

W ramach inwestycji będą wykonane roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, podbudowa oraz nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej. Dna rowów i ścieków zostaną umocnione brukowcem z kamienia polnego, ułożonego na podsypce cementowo-piaskowej a pobocza uzupełnione kruszywem łamanym z nawierzchnią z płyt drogowych typu Jomb na podsypce piaskowej. Przedsięwzięcie obejmie także wykonanie chodników z szarej kotki brukowej, na podsypce cementowo-piaskowej.

Prace związane z planowaną inwestycją powinny zakończyć się do 31 sierpnia 2019 r.

 

Czy Zarząd Dróg Powiatowych zna stan drogi z Grajewa do wsi Mierucie na odcinku od ul. Leśnej do torów .Jest to odcinek dł. 1 km urągający wszelkim standardom.Mieszkańcy myślą że żyją w innej Polsce. Zarząd chwali się inwestycjami w dalszych gminach zapominając o tym co mają blisko pod bokiem.
Napisał: Mieszkanka dodano: 2019-03-13 13:31:37

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.