Rehabilitacja 25 plus

aktualizacja: 2020-10-21 12:27:24     nr wiadomości: 43765     przeczytano: 4309     Ilość komentarzy komentarze: 0

510 tys. zł dla Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie.

W dniu 21 października 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Grajewie podpisana została umowa na realizację pilotażowego programu PFRON "Rehabilitacja 25 plus" między Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Powiatem Grajewskim reprezentowanym przez Waldemara Remfelda - Starostę Grajewskiego oraz Jarosława Konopkę - Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie.

Program "Rehabilitacja 25 plus" pozwala na utrzymanie samodzielności i niezależności oraz daje szansę na aktywność zawodową beneficjentom. Adresowany jest do podmiotów prowadzących ośrodki rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawcze, ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze, szkoły przysposabiające do pracy oraz inne placówki edukacyjne. Umożliwia objęcie wsparciem tych absolwentów z niepełnosprawnością intelektualną, którzy nie są zatrudnieni i nie korzystają z rehabilitacji społecznej w placówkach dziennej aktywności (np. środowiskowych domach samopomocy czy warsztatach terapii zajęciowej). 

W roku szkolnym 2020/2021 stawka osobowa przypadającą na jednego beneficjenta programu miesięcznie wynosi 2500 złotych. 

W ramach programu uczestnicy mają zapewnioną całodzienną opiekę, możliwość udziału w zajęciach usprawniających i terapeutycznych oraz kołach zainteresowań. Otrzymują pomoc psychologiczną i wsparcie w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych. Indywidualnie dobrane zajęcia przyczyniają się do poznania ich osobistych uzdolnień i upodobań, rozwijania potencjału i wzmacniania samodzielności. Dzięki temu większość z tych osób będzie dobrze przygotowana do podjęcia pracy w zatrudnieniu wspomaganym na otwartym lub chronionym rynku pracy. 

Do Powiatu Grajewskiego na realizację programu "Rehabilitacja 25 plus" w roku szkolnym 2020/2021 trafią środki finansowe w wysokości 510 000 zł. Pieniądze te pozwolą pomóc 204 absolwentom Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie w utrzymaniu samodzielności, niezależnym życiu i pracy.

 
  - fot. SP Grajewo
Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.