Reaguj na bezdomność

aktualizacja: 2020-11-06 12:28:44     nr wiadomości: 43924     przeczytano: 280     Ilość komentarzy komentarze: 0

Jak co roku, w związku ze zbliżającym się okresem zimowym, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie zwraca się do wszystkich mieszkańców z apelem o czujność i wrażliwość na sytuacje zagrażające zdrowiu lub życiu osób narażonych na działanie niskich temperatur.

Osoby bezdomne, starsze, niepełnosprawne, samotne wymagają wsparcia i pomocy ze strony instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, jak również nas wszystkich. Podjęte działania, szybkie alarmowanie odpowiednich służb oraz skoordynowanie działań między instytucjami, pozwolą uniknąć tragicznych w skutkach następstw zimy.

Zrozumienie tego problemu jest przejawem troski o wszystkich mieszkańców naszego miasta oraz wrażliwości na sprawy osób potrzebujących, najbiedniejszych, niejednokrotnie zepchniętych na margines życia społecznego. Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że udział mieszkańców we wsparciu osób potrzebujących jest niezwykle ważny.

Wszelkie niepokojące sytuacje można zgłaszać właściwym instytucjom:

• Policja - tel. 86 474 18 12 lub tel. alarmowy 997
• Pogotowie Ratunkowe - tel. alarmowy  999
• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie - tel. 86 273 08 60
• Schronisko dla Osób Bezdomnych Markot w Ełku - tel. 87 562 55 78
• Schronisko dla Osób Bezdomnych Markot w Garbasie Drugim - tel. 87 569 62 40
• Schronisko im. Św. Ojca Pio w Ełku - tel. 504 070 405
• Bezpłatna infolinia dla osób bezdomnych - 800 444 989 (dla województwa podlaskiego)


Szybka reakcja może uratować komuś życie!

 
Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.