Rajgród: przebudowa drogi

aktualizacja: 2016-06-30 08:58:56     nr wiadomości: 28869     przeczytano: 2353     Ilość komentarzy komentarze: 0

    Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 129516B i 129517B w Rybczyźnie


Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 129516B i 129517B w Rybczyźnie. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 129516B (części działek nr ewid. 107 i 110, obręb Rybczyzna) długości ok. 380 m (odcinek A) oraz drogi gminnej nr 129517B (działka nr ewid. 111, obręb Rybczyzna) długości ok. 700 m (odcinek B). Zadanie będzie polegało na wykonaniu podbudowy oraz nowej konstrukcji w postaci trzykrotnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni dla kategorii ruchu KR-1 wraz z wykonaniem zjazdów na posesje przyległe. Szerokość jezdni 5,0m. Szczegółowo zakres przedmiotu zamówienia i warunki realizacji określa SIWZ i załączniki

 

Gmina Rajgród 
19-206 Rajgród
ul. Warszawska 32
Tel. 86 272 19 40
Fax. 86 272 19 41

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.