Radziłów aktywny lokalnie

aktualizacja: 2018-06-28 15:55:44     nr wiadomości: 35695     przeczytano: 2547     Ilość komentarzy komentarze: 1


W okresie od listopada 2017 do czerwca 2018 roku na terenie gminy Radziłów realizowany był projekt pn.: Radziłów aktywny lokalnie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020; Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego. Realizatorami przedsięwzięcia byli Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziłowie.

Do projektu przystąpiły 42 osoby (25 kobiet i 17 mężczyzn) z terenu gminy Radziłów. Wszystkie osoby otrzymały wsparcie w postaci: 1 godz. doradztwa zawodowego, 3 godz. indywidualnego poradnictwa psychologicznego, poradnictwa prawnego i obywatelskiego, 6 godz. warsztatów motywacyjnych z doradcą zawodowym, 2 x 2godz. spotkań z pośrednikiem pracy. Na podstawie opinii psychologa, doradcy zawodowego oraz pośrednika pracy - wytypowano 21 osób do szkoleń zawodowych i trzymiesięcznych staży. W okresie od lutego do początku marca 2018 r. odbyły się szkolenia zawodowe w zawodach: pracownik gospodarczy, opiekun osób starszych i dzieci oraz sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej. 120-godzinne szkolenia zakończyły się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje objęte certyfikacją zewnętrzną unormowaną w rozporządzeniach właściwego ministra. 21 osób, które nie zakwalifikowały się do szkoleń zawodowych i staży, wzięło udział w grupowych warsztatach terapeutycznych (trening umiejętności społecznych) oraz w spotkaniach indywidualnych z psychologiem. Każda z osób otrzymała również wsparcie pośrednika pracy w ramach Job coachingu.

Od 01 marca 2018 r. 21 uczestników szkoleń zawodowych rozpoczęło trzymiesięczne staże w lokalnych zakładach pracy. Część firm zadeklarowała dalsze zatrudnienie sześciu osób na 3 miesiące oraz czterech osób na 6 miesięcy po zakończeniu stażu. Wartość projektu 210 686,87 zł w tym dofinansowanie UE 196 622,37 zł

Podsumowując, przedsięwzięcie okazało się działaniem owocnym i przyczyniło się do rozwoju osobistego, materialnego i społecznego mieszkańców gminy Radziłów.

 

Partnerzy / Realizatorzy:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziłowie
Plac 500-lecia 15, 19-213 Radziłów, tel. 86 273 68 72
e-mail: gops@gminaradzilow.pl
Gmina Radziłów
Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów, tel. 86 273 71 10

e-mail: sekretariat@gminaradzilow.pl, www.radzilow.pl                                            

Biuro Projektu „Aktywność kluczem do sukcesu”:
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
– Podlaskie Centrum
ul. Choroszczańska 31, 15-732 Białystok
tel. 85 732 17 88, faks 86 732 94 84
e-mail: frdl-pc@frdl.bialystok.pl, www.frdl.bialystok.pl
         
              

Gratuluję. Oby więcej takich przedsięwzięć.
Napisał: Radzio dodano: 2018-06-28 16:43:05

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.