Przebudowa drogi w m. Łazarze

aktualizacja: 2019-09-26 16:45:43     nr wiadomości: 40312     przeczytano: 6553     Ilość komentarzy komentarze: 0

W dniu 26 września 2019 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grajewie zawarta została umowa pomiędzy Powiatem Grajewskim a Przedsiębiorstwem Drogowo – Mostowym ”UNIDROG” Sp. z o.o. na wykonanie zadania inwestycyjnego: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1789B w m. Łazarze".

Całkowity koszt inwestycji wynosi 626 461 zł, przy wsparciu finansowym Powiatu Grajewskiego w wysokości 150 539 zł, Gminy Rajgród 200 033 zł oraz środków Funduszu Dróg Samorządowych 275 889 zł.

Inwestycja zakłada przebudowę drogi powiatowej nr 1789B w miejscowości Łazarze w km 0+000÷0+484 poprzez prace obejmujące roboty przygotowawcze, ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, przebudownie, położenie nawierzchni, wykończenie, wykonanie oznakowania i urządzenie bezpieczeństwa ruchu, elementów ulic oraz inne prace, t.j. położenie i zabezpieczenie kabla telefonicznego.

Dzięki inwestycji poprawi się komfort życia mieszkańców miejscowości Łazarze, jak też innych użytkowników tej drogi powiatowej. Zakończenie zadania przypada na koniec listopada 2019 r.

 

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.