Przebudowa drogi powiatowej

aktualizacja: 2019-08-06 10:36:13     nr wiadomości: 39872     przeczytano: 4384     Ilość komentarzy komentarze: 0

                Dnia 26 lipca 2019 r. komisja w składzie Pan Jarosław Olszewski, Pan Bogdan Kuczyński, Pan Jarosław Karwowski dokonała odbioru końcowego robót wykonanych w związku z realizacją przez Powiat Grajewski zadania inwestycyjnego p.n.: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1802B na odcinku Bęćkowo – Szczuczyn” o długości 3,533 km. W ramach realizacji zadania wykonano roboty przygotowawcze, ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, podbudowę, nawierzchnię asfaltową, chodniki, oznakowanie, zamontowano  dwie latarnie oświetleniowe hybrydowe.

                Całkowita wartość zadania zrealizowanego przez Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe ,,UNIDROG” Sp. z o.o. w Grajewie wyniosła 2 630 675,09 zł. Jego realizacja była możliwa dzięki dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1 315 337,54 zł oraz z budżetu Gminy Szczuczyn w kwocie 657 518,77 zł. 

                W odbiorze uczestniczyli m.in.: Pan Waldemar Remfeld – Starosta Grajewski, Pan Artur Kuczyński – Burmistrz Szczuczyna, Pani Ewa Cybula- Inspektor Nadzoru, Pan Tomasz Kulikowski – Kierownik budowy, Pani Małgorzata Cybula – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Pozyskiwania Środków
w Starostwie Powiatowym w Grajewie, Pan Karol Zyskowski – Sołtys wsi Bęćkowo oraz mieszkańcy Bęćkowa.

                Pan Karol Zyskowski – sołtys wsi Bęćkowo w imieniu mieszkańców Bęćkowa oraz okolicznych wsi podziękował Panu Staroście i Burmistrzowi Szczuczyna za realizację inwestycji, dzięki której znacznie poprawił się komfort jazdy, a także bezpieczeństwo użytkowników drogi.

                Dla władz samorządowych powiatu grajewskiego to wielka satysfakcja, gdy realizowane  inwestycje znajdują uznanie i aprobatę w oczach jego mieszkańców.

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.