Przebudowa drogi powiatowej

aktualizacja: 2019-06-11 12:04:02     nr wiadomości: 39453     przeczytano: 5217     Ilość komentarzy komentarze: 0

Trwa przebudowa drogi powiatowej Szczuczyn - Bęćkowo.

Zakres prac jest szeroki i obejmuje wykonanie prac przygotowawczych w tym m.in.: odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym; wycinkę drzew wraz z karczowaniem pni; usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu); rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych a także rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej, części przelotowej przepustów z rur żelbetowych; rozebranie ścianek czołowych i ław fundamentowych przepustów z betonu oraz demontaż słupków do znaków drogowych zamocowanych w podłożu gruntowym i tablic znaków drogowych.

W ramach inwestycji zostaną wykonane roboty ziemne w tym: nasypy i rowy; odwodnienie korpusu drogowego obejmujące wykonanie remontu ścianek czołowych przepustów z betonu; przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni elementów mostowych pod izolację; wyrównanie nierówności zaprawą na przepuście korytkowym; wykonanie przepustów jednootworowych wraz z wykonaniem wykopu i zasypaniem oraz regulację pionową studzienek dla zaworów wodociągowych.

Przedsięwzięcie obejmuje także wykonanie podbudowy, nowej nawierzchni i prac wykończeniowych tj. plantowanie skarp i korony nasypów, umocnienie dna rowów i ścieków brukowcem z kamienia narzutowego, wykonanie przepustów pod zjazdami i uzupełnienie poboczy z formowaniem nasypu. Droga będzie oznakowana, w wyznaczonych miejscach zostaną wykonane chodniki.

Inwestycja jest możliwa dzięki współpracy Powiatu Gajewskiego i Gminy Szczuczyn. Złożony jesienią ubiegłego roku wniosek pozwolił na uzyskanie 50% dofinansowania z Krajowego Programu Przebudowy Dróg. Resztę w podziale po 25% zapewnili partnerzy.

Prace za kwotę 2 630 075,09 zł zostaną wykonane do 30 września br.

 
  - fot. A. Kuczyński   - fot. A. Kuczyński   - fot. A. Kuczyński
Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.