Przebudowa drogi powiatowej

aktualizacja: 2016-05-26 09:59:55     nr wiadomości: 28529     przeczytano: 2578     Ilość komentarzy komentarze: 0

Przebudowa drogi powiatowej nr 1794 B na odcinku Matnia - Kuligi

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi powiatowej nr 1794 B na odcinku Matnia - Kuligi w km 9-900÷11+930 polegająca na wykonaniu następujących robót:

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych- robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym, odcinek drogi powiatowej na odcinku Ciszewo -Kuligi nr 1794B w km 9+900÷11+930 - 2,03 km,
2.rozebranie części przelotowej przepustów z rur betonowych Ø60cm z uprzednim odkopaniem przepustów wraz z wywiezieniem materiału rozbiórkowego i jego utylizacją, rozebranie przepustów z kręgów betonowych Ø60cm pod drogą w km 10+005; 10+947; 11+813 - 21,0 m,
3.karczowanie krzaków i podszycia o małej gęstości, wraz z wywiezieniem i spaleniem pozostałości po karczowaniu; karczowanie krzaków w km 10+170÷10+580; 10+740÷11+160; 11+820÷11+840 po stronie lewej, karczowanie krzaków w km 10+000÷10+650; 10+820÷11+170 po stronie prawej - 0,23 ha, 
4.przygotowanie kabla telefonicznego doziemnego o średnicy do 30mm do zabezpieczenia w rowie kablowym wraz z wykonaniem wykopu i zasypaniem kabla, kabel pod jezdnią w km 10+156; 10+522; 10+650; 11+538; 11+590; 11+648 - 50,0 m,
5.zabezpieczenie podziemnego kabla telefonicznego rurą dwudzielną AROT Ø110mm, zabezpieczenie kabla podziemnego pod jezdnią w km 10+156; 10+522; 10+650; 11+538; 11+590; 11+648 - 50,0 m,

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie
19-203 Grajewo
ul. Fabryczna 4

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.