Przebudowa drogi Łoje-Awissa

aktualizacja: 2019-05-17 07:45:05     nr wiadomości: 39231     przeczytano: 3544     Ilość komentarzy komentarze: 0

Trwa przebudowa drogi powiatowej Nr 1836B Łoje-Awissa – Czachy.

Zakres prac jest szeroki i obejmuje wykonanie prac przygotowawczych w tym m.in.: odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym, karczowanie krzaków i podszycia, usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych i brukowca oraz demontaż barier ochronnych betonowych i znaków drogowych.

W ramach inwestycji będą wykonane roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, podbudowa oraz nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej. Dna rowów i ścieków zostaną umocnione brukowcem z kamienia polnego, ułożonego na podsypce cementowo-piaskowej a pobocza uzupełnione kruszywem łamanym z nawierzchnią z płyt drogowych na podsypce piaskowej. Przedsięwzięcie obejmie także wykonanie chodników z szarej kotki brukowej, na podsypce cementowo-piaskowej.

Wartość inwestycji opiewa na kwotę 1 393 878 zł. Na realizację zadania, Powiat Grajewski otrzymał dotację na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej. Wkład finansowy Gminy Radziłów wynosi 139 388 zł.

 

 

 

fot. UG Radziłów
 
Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.