Przebudowa drogi gminnej

aktualizacja: 2020-03-19 14:06:56     nr wiadomości: 41874     przeczytano: 3864     Ilość komentarzy komentarze: 1

Rozpoczęły się prace dotyczące przebudowy drogi gminnej nr 104221B Czarnówek – Niedźwiadna. Zadanie za ponad 2 mln zł realizuje Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe z Piszu.

Wykonawca, na blisko 3-kilometrowym odcinku rozbierze elementów dróg, usunie lokalne zakrzaczenie, wyremontuje istniejące przepusty pod drogą, przeprowadzi renowację istniejących rowów przydrożnych, wykona przepusty zjazdowe, uzupełni korpus drogowy,  wykona podbudowę na poszerzeniu, jezdni i zjazdach, ułoży dwie warstwy jezdne z betonu asfaltowego, uzupełni pobocza, wykona chodniki z kostki brukowej betonowej przy przystankach i kapliczkach przydrożnych; wykona zatokę autobusową oraz zamontuje dwie lampy oświetleniowe hybrydowe w m. Czarnowo.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, po zakończeniu prac szerokość jezdni będzie wynosić 5,5 m, zaś poboczy - po 1 m. Chodnik będzie miał szerokość od 1 m do 2 m, od strony jezdni będzie obramowany krawężnikiem betonowym na ławie betonowej z oporem, a od strony posesji obrzeżem betonowym lub fundamentem ogrodzenia; zatoka autobusowa zyska nawierzchnię bitumiczną z peronem o szer. 2 m i długości 11 m. Zadanie nie obejmuję wykonania remontu trzech przepustów drogowych w lokalizacjach: km 0+290, km 0+774, km 1+0,33.  

Inwestycja dofinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych.
fot. A. Kuczyński

A Szczuczyn jak zwykle robi swoje!
Napisał: Karol dodano: 2020-03-23 08:45:41

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.