Przebudowa dróg gminnych

aktualizacja: 2018-02-21 19:18:48     nr wiadomości: 34408     przeczytano: 4889     Ilość komentarzy komentarze: 0

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg gminnych na ulicach Stodolna, Wiśniowa i Spokojna w mieście Szczuczyn oraz drogi gminnej w miejscowości Niedźwiedzkie gm. Szczuczyn. Operacja będzie polegała na przebudowie czterech odcinków dróg gminnych, na które składają się trzy odcinki w mieście Szczuczyn - wykonane z kostki betonowej oraz jednego odcinka drogi w miejscowości Niedźwiedzkie - przebudowanego w systemie bitumicznym. Przebudowywane odcinki dróg:

a)Przebudowa ulicy Os. Pawełki (odcinek D10-D11) w m. Szczuczyn – ul. Spokojna.

b)Przebudowa ulicy Stodolnej w m. Szczuczyn.

c)Przebudowa ulicy Wiśniowej w m. Szczuczyn. d)Przebudowa drogi gminnej w m. Niedźwiedzkie. Roboty należy wykonać na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, uzyskanej decyzji o pozwolenie na budowę nr 118/2009 z dnia 25.06.2009r. wydanej przez Starostę Grajewskiego (dotyczy ul. Stodolnej i ul. Spokojnej), oraz stosownych zgłoszeń (dotyczy ul. Wiśniowej i drogi w m. Niedźwiedzkie).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym szczegółowy zakres robót/prac do wykonania zawiera załącznik numer 5 i 8 do SIWZ, stanowiące wzór umowy, dokumentację projektową i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz elementy, które podane są do uwzględnienia przy obliczaniu ceny oferty. Dokumentacja na podstawie której należy wykonać przedmiot zamówienia opracowana jest przez: Przedsiębiorstwo Projektowo – Inwestycyjne DOMINO Waldemar Paprocki, Krzysztof Zwornicki, ul. Al. Legionów 131, 18-400 Łomża, oraz P. Bogusława Kuczyńskiego, Os. Południe, 19-200 Grajewo.

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.