Przebudowa dróg gminnych

aktualizacja: 2016-05-24 08:39:41     nr wiadomości: 28501     przeczytano: 2711     Ilość komentarzy komentarze: 0

Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Białaszewo.


Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg gminnych w miejscowości Białaszewo, ulica Nowa, ulica Leśna, ulica Lipowa oraz obręb skrzyżowania z drogą powiatową tych ulic na które Gmina Grajewo ubiega się o dofinansowanie ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, oraz odcinek drogi gminnej o długości 50mb, na działce nr 1553 w obrębie skrzyżowania z odcinkiem II ulicy Lipowej który sfinansowany zostanie w całości ze środków własnych gminy.
2. Zakres przedmiotu zamówienia w ulicy Nowej i Leśnej :
a) roboty przygotowawcze obejmujące:
*odtworzenie trasy - 1,2km,
*rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych gr. 5cm- 120m2,
*rozebranie podbudowy z brukowca gr. 6-20cm - 120m2,
*rozebranie chodników z płytek 35x35x5 - 67,8m2,
*rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej - 126,3m2,
*rozebranie krawężników betonowych - 356m,
*rozebranie obrzeży betonowych - 84m,
*rozebranie części przepustu z rur polietylenowych fi 30cm -11m; fi 60cm - 11,5m,
*przestawienie ogrodzenia z siatki - 103,2 m2,
*karczowanie krzaków i podszycia gęstości 31-60% - 0,02ha,

 

Gmina Grajewo
19-200 Grajewo
ul. Komunalna 6, 10:00,pokój nr 19

 

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.