Protest przeciw obwodnicy

aktualizacja: 2013-01-14 22:58:54     nr wiadomości: 19052     przeczytano: 11065     Ilość komentarzy komentarze: 27

      Od kilku miesięcy działa Komitet Protestacyjny Przeciwko Budowie Obwodnicy Bargłowa Kościelnego. Swoje argumenty i wnioski wysłali do różnych urzędów, mediów..... i jak dotychczas nic nie wskórali, poza kilkakrotnymi wzmiankami w TV OBIEKTYW z Białegostoku. Urzędy są "odporne" na ich argumenty, a w listopadzie ub. roku rozstrzygnięto już przetarg na wykonawcę.
      Działania Komitetu wsparł również Stanisław Kossakowski - Przewodniczący Rady Powiatu Grajewskiego, który argumenty mieszkańców podziela w całości. Poniżej dwa ostatnie pisma, na które nie otrzymał jeszcze odpowiedzi.
      Na kontrowersyjność tej obwodnicy, zwracał też uwagę Ministrowi Transportu w grudniu ub. roku m.in. Prezydent Suwałk, który nie otrzymał potwierdzenia terminu wykonania obwodnicy Suwałk mimo to, że ma ona być wykonana w ramach drogi Via Baltica. Jak widać Szczuczyn i Stawiski są w komfortowej sytuacji w tym względzie.

 Fragment pisma zamieszczonego poniżej:

"...We wcześniejszych pismach GDDKiA (Oddział w Białymstoku) stwierdziła, że nie jest zasadna budowa obwodnic Grajewa i Rajgrodu (z powodu przejęcia ich roli przez trasę S 61 czyli Via Baltica), więc nie może być również zasadna budowa 16-kilometrowej obwodnicy dla wsi Barszcze (liczącej 7 domów) odległej o 1 km od Rajgrodu i wsi Bargłów Kościelny (liczącej 700 mieszkańców) oddalonej o 9 km, w sytuacji gdy nie ma obwodnic Suwałk, Augustowa, Grajewa, Rajgrodu. Nie może być tak, że GDDKiA odmawia realizacji bardzo pilnych i bardzo potrzebnych inwestycji (nawet niewielkich, np.dokończenie ścieżki rowerowej Grajewo-Rajgród czy zabezpieczenie dróg DK61 i DK65 przed wtargnięciem łosi na jezdnię) a marnotrawi kilkaset mln zł..."

 

 

 

 

 

Grajewo, 2012-12-03

Stanisław Kossakowski
Przewodniczący
Rady Powiatu Grajewskiego
u.Strażacka 6B
19-200 Grajewo

Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad
ul.Żelazna 59
00-848 WARSZAWA

Wniosek


            Zwracam się z wnioskiem o natychmiastowe wstrzymanie prac związanych z budową obwodnicy Bargłowa Kościelnego woj.podlaskie w ciągu drogi krajowej nr 61, które z chwilą ustalenia trasy przebiegu VIA BALTICA stały się absurdalne. Obwodnica ta miała uzasadnienie tylko i wyłącznie w przypadku przebiegu trasy S61 przez Grajewo, Rajgród, Bargłów K., a z chwilą wybrania innego wariantu środki te zostaną docelowo zmarnotrawione.
                                                   Uzasadnienie:
            Jak wynika z pism GDDKiA Oddział w Białymstoku:
-Nr GDDKiA-O/BI-ZP-P2-BP/0320/1/9-1/12 z dnia 19.11.2012 r. do Przewodniczącego Rady Powiatu Grajewskiego,
-Nr GDDKiA-O/BI-ZP-P2-BP/0320/1/9/12  z dnia 19.09.2012 r. do Przewodniczącego Rady Powiatu Grajewskiego,
-Nr GDDKiA.O/BI-ZZ.Z-1.4200-rd/117/2011 z dnia 14.07.2011 r. do Rady Powiatu Grajewskiego,
nowa droga ekspresowa S61 w swoim przebiegu Szczuczyn-Ełk-Raczki-Suwałki przejmie funkcję obwodnicy Grajewa i Rajgrodu a więc także i Bargłowa Kościelnego (gdyż leży on dokładnie na tej samej trasie co Grajewo i Rajgród) w ciągu drogi krajowej nr 61 oraz ruch tranzytowy na drodze krajowej nr 61 na kierunku Szczuczyn-Grajewo-Augustów-Suwałki.
            Prace nad obwodnicą Bargłowa K. powinny zostać wstrzymane już kilka miesięcy temu, tzn. z chwilą ustalenia trasy przebiegu drogi ekspresowej S61, tymczasem nadal prace te są kontynuowane a 14 listopada 2012 r. przeprowadzono  konkurs ofert celem wyłonienia wykonawcy.
           Absurdalne jest, że miastom Grajewo i Rajgród odmawia się budowy obwodnicy uzasadniając to „przejęciem przez trasę S61 roli obwodnicy”, a buduje się ją dla wsi gminnej oddalonej o 9 km, leżącej przy tej samej trasie!
            Nawet gdyby zostały wykonane wcześniej obwodnice: Augustowa, Suwałk, Grajewa, to należy zastanowić się nad celowością obwodnicy Bargłowa, gdyż moim zdaniem jest to marnotrawstwo pieniędzy, tymczasem miasta te nadal nie mają obwodnic. Ponadto Suwałki i Augustów (podobnie jak Grajewo) od lat walczą o obwodnicę, a upór GDDKiA spowodował nawet powstanie Komitetu sprzeciwiającego się  budowie spośród mieszkańców gm.Bargłów K. i Rajgród.
            Środki zarezerwowane na budowę tej obwodnicy można przeznaczyć na bardziej pilne cele, np.:
1) budowę ścieżki rowerowej przy drodze krajowej nr 61 na brakującym odcinku Toczyłowo-Tama, na trasie Grajewo-Rajgród, gdzie wykonano tylko odcinki Rajgród-Tama oraz Grajewo Toczyłowo; wniosek Rady Powiatu Grajewskiego w załączeniu,
2) wykonanie modernizacji (przebudowy) krótkiego odcinka ok.200 m (na 230-tym kilometrze) drogi krajowej nr 61 w m.Tama Pikły k.Rajgrodu, gdzie nieustannie od czasu wykonania modernizacji tej drogi dochodzi do zapadania się nawierzchni i powstawania niebezpiecznych uskoków,
3) inwestycje wskazane w piśmie Komitetu Protestacyjnego mieszkańców Bargłowa K. i Rajgrodu, (przesłanym również do GDDKiA) w którym szczegółowo uzasadniono absurdalność budowy tej obwodnicy.

  
W związku z takim traktowaniem spraw inwestycji drogowych stawiam również poniższe pytania:
1) Dlaczego o kolejności budowy obwodnic (wyboru inwestycji) decyduje tylko lub przede wszystkim wskaźnik opłacalności ekonomicznej inwestycji (w postaci martwej liczby) a nie liczba mieszkańców miasta, lokalne rzeczywiste potrzeby, uciążliwość ruchu?
2) Dlaczego nie wstrzymano prac związanych z budową obwodnicy Bargłowa K., skoro już
20.10.2009 r. zmieniono trasę przebiegu VIA BALTICA na wariant omijający tę miejscowość?
3) Dlaczego najpierw realizuje się obwodnicę wsi gminnej (Bargłów K.-700 mieszkańców) niż obwodnicę kilkudziesięciotysięcznego  miasta jak Suwałki, Augustów, Grajewo?
4) Dlaczego wstrzymano wieloletnie prace projektowe nad przebudową skrzyżowania ul.Piłsudskiego z ul.Kolejową i ul.Szkolną w Grajewie (na którym są największe problemy komunikacyjne miasta, znane kierowcom całej Polski) w ciągu drogi krajowej nr 61?

 

 

 

Grajewo, 2013-01-07

Stanisław Kossakowski
Przewodniczący
Rady Powiatu Grajewskiego
u.Strażacka 6B
19-200 Grajewo

Pan Sławomir Nowak
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa

Skarga na GDDKiA

Zwracam się do Pana Ministra ze skargą na brak rozpatrzenia i odpowiedzi na mój wniosek/pismo z dnia 3.12.2012 r. wysłane do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie ul.Żelazna 59, 00-848 WARSZAWA, dotyczące natychmiastowego wstrzymania prac związanych z budową obwodnicy Bargłowa Kościelnego woj.podlaskie w ciągu drogi krajowej
nr 61, które z chwilą ustalenia trasy przebiegu VIA BALTICA stały się absurdalne.
Obwodnica ta miała uzasadnienie tylko i wyłącznie w przypadku przebiegu trasy S61 przez Grajewo, Rajgród, Bargłów K., a z chwilą wybrania Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn.20.10.2009 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych (Dz. U. Nr 187, poz.1446) innego wariantu, środki te (200-300 mln zł) zostaną docelowo zmarnotrawione.
Mimo upływu okresu czasu nie otrzymałem żadnej odpowiedzi.
Proszę o spowodowanie rozpatrzenia mojego pisma. W przypadku braku reakcji pozostanie mi złożyć zawiadomienie do Prokuratury o popełnieniu przez GDDKiA przestępstwa działania na szkodę Skarbu Państwa poprzez prowadzenie niepotrzebnej inwestycji. Najwyższy już czas wyciągnąć konsekwencje od osób odpowiedzialnych za doprowadzenie do sytuacji, gdzie Społeczny Komitet Protestacyjny od wielu miesięcy walczy przeciwko budowie obwodnicy Bargłowa K., a tę obwodnicę na siłę się buduje, natomiast od dziesiątek lat mieszkańcy Suwałk, Augustowa, Grajewa i Rajgrodu walczą o budowę obwodnic a ich nie ma. Ponadto od daty wydania ww. rozporządzenia upłynęło wystarczająco dużo czasu na korektę wcześniejszych planów w związku ze zmianą trasy drogi S61.     
                 We wcześniejszych pismach GDDKiA (Oddział w Białymstoku) stwierdziła, że nie jest zasadna budowa obwodnic Grajewa i Rajgrodu (z powodu przejęcia ich roli przez trasę S 61 czyli Via Baltica), więc nie może być również zasadna budowa 16-kilometrowej obwodnicy dla wsi Barszcze (liczącej 7 domów) odległej o 1 km od Rajgrodu i wsi Bargłów Kościelny (liczącej 700 mieszkańców) oddalonej o 9 km, w sytuacji gdy nie ma obwodnic Suwałk, Augustowa, Grajewa, Rajgrodu. Nie może być tak, że GDDKiA odmawia realizacji bardzo pilnych i bardzo potrzebnych inwestycji (nawet niewielkich, np.dokończenie ścieżki rowerowej Grajewo-Rajgród czy zabezpieczenie dróg DK61 i DK65 przed wtargnięciem łosi na jezdnię) a marnotrawi kilkaset mln zł.

W załączeniu:
-kopia pisma z dnia 3.12.2012 r.                    

Do wiadomości:
Pan Donald Tusk
Prezes Rady Ministrów
Aleje Ujazdowskie 1/3
00-583  Warszawa

 

 

 

 archiwum:
http://www.e-grajewo.pl/wiadomosc,O_obwodnicy_raz_jeszcze,18795.html


 

Pewnie gdzieś tam mieszka jakiś minister lub poseł i do niego ciągną tą drogę ,będzie jemu gdzieś po trasie . Innego wytłumaczenia nie ma ludzką głupotę budowania tej trasy tam gdzie nie potrzebna
Napisał: Zuza dodano: 2013-01-10 08:12:39

Jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Zapewne jakiś gość o wysokich wpływach w GDDKiA (lub jego znajomy) ma wykupiony spory kawałek ziemi przez którą przebiegać będzie obwodnica.. i tyle w temacie
Napisał: laki dodano: 2013-01-10 15:48:00

Dobrze, że mamy kompetentnego Przewodniczącego Rady Powiatu, że nie zostawia tego bez żadnego odzewu.
Napisał: mieszkanka gminy Rajgród dodano: 2013-01-10 17:17:21

Ale ile można wałkować jeden temat, a nadal jesteśmy dymani? Czy wszystkim brakuje odwagi aby w końcu wyjść na ulicę i zablokować ją? Jak w Augustowie, albo Suwałkach zrobili blokadę to i błękitny przyleciał i minister na miejscu się pojawił. Jest to trasa tranzytu na wschód - pół dnia spowoduje korek na kilkadziesiąt kilometrów. Przedstawić wtedy ministrowi wszystkie pisma, dać do mikrofonu kogoś elokwentnego i nagłośnić sprawę. W kościołach ogłosić termin blokady i na ulicę! Pisanie pism do tych darmozjadów już nic nie da...
Napisał: DR dodano: 2013-01-10 20:40:29

To nie obwodnica Barszczy i Bargłowa, to sinusoida Barszcze- Bargłowo. Tylko GDAKA Białystok jest w stanie takie cuda wymyślać.
Napisał: Kalorina dodano: 2013-01-10 20:43:11

Będą budować obwodnice Bargłowa..a na tej samej trasie ( tzw drodze 61) w Grajewie nie mozna normalnie przejechać przez miasto a skrzyzowanie Kolejowa Szkolna Konopska i Piłsudskiego już 3 projekt zrobiono..i co..dupa..bo to Grajewo i jak zawsze ma niesamowite przebicie...brawa dla Władz ..tylko blokada..61..
Napisał: a kuku..dzien dobry dodano: 2013-01-10 22:54:06

LUDZIE!!! musicie się określic albo chcecie obwodnic albo nie!!! Z jednej strony narzekania że za szybko jeżdżą i że duży ruch, a z drugiej strony nie chcą, bo to jeden ma sklepik na trasie drugi zajazd itp. POLACY POLACY!!! jak wam dogodzic
Napisał: olo dodano: 2013-01-11 08:41:58

Nie jest tajemnicą, że decydenci za podejmowane decyzje otrzymują sowite profity. Decyzje podjęte, kasa wzięta, i co dalej ? A no właśnie , będą wszelkimi sposobami bronić swej nawet najbardziej nielogicznej decyzji. Brawo dla p. Kosakowskiego. Myślę . że przydałby się na ten temat reportaż w telewizji.
Napisał: Sylwek dodano: 2013-01-11 10:30:01

Jasne jak słońce, GDDKiA wzięła za coś kasę i teraz musi wywiązać się z obietnicy . Podejrzewam że żadne merytoryczne argumenty tu nie pomogą , tylko nagłośnienie sprawy w mediach ogólnokrajowych i powiadomienie władz centralnych może jeszcze wskórać . Premierowi przyda się, do poprawy wizerunku, taka zdecydowana interwencja podyktowana zdrowym rozsądkiem
Napisał: jan dodano: 2013-01-11 14:14:59

PANIE PRZEWODNICZĄCY. Ze swoimi pismami to pan się spóźniłeś z 10 lat. Teraz żeby usłyszeli nasz głos, tylko blokady drogi i wtedy będzie jakiś skutek. ..
Napisał: MAREK dodano: 2013-01-12 11:27:21

A co się nienależy im ? By się wstydził pan Stanisław Kossakowski wypisywać do władz wyższych od jego urzędu ! Niech ten pan zajmie się robotą na swoim terenie : DWORZEC KOLEJOWY W GRAJEWIE, SKRZYŻOWANIE KONOPSKA-PIŁSUDSKIEGO-KOLEJOWA-SZKOLANA W GRAJEWIE , ITP.... a nie miesza się w sprawy sąsiednich POWIATÓW!!!
Napisał: MAREK dodano: 2013-01-12 13:33:39

CBA wyjaśni więcej nikt!
Napisał: romek dodano: 2013-01-13 14:54:11

Do Marka Ta obwodnica wchodzi ok. 1-2km na teren powiatu grajewskiego. Kończy się( albo zaczyna) tuż za rogatkami Rajgrodu, przecina tzw. kolonię Rajgrodu.
Napisał: lola dodano: 2013-01-13 15:41:04

Zaorać i puścić dziki na te Grajewo
Napisał: Tomek dodano: 2013-01-13 17:22:25

Pisz sobie Pan pisz..a obwodnica Bargłowa będzie!!! I jestem bardzo z tgeo zadowolona
Napisał: Barglowianka dodano: 2013-01-14 12:23:47

DO lola: a czy jest Pani za postępem i komfortem jazdy przez obwodnicę czy ma zostać po staremu, bez obwodnic. Ważne, że powstaje bo będzie się lepiej i bezpieczniej jeździć!!! Jest to z korzyścią dla mieszkańców BARGŁOWA jak i sąsiedniej wioseczki BARSZCZE. Ten kawłek co leży na terenie Koloni Rajgród jest obwodnicą jest obwodnicą Wsi BARSZCZE!!! A Bargłów leży na terenie powiatu Augstowskiego, jest tam nawet siedziba gminy Bargłów, wystarczy spojrzeć na mapy i się przejechać i się troszkę dowiedzieć,gdzie co i dlaczego! Ciekawe co pomyślą sobie samorządowcy z Augustowa i Bargłowa o naszym radnym z naszego powiatu!!! A może niech ten Pan pojedzie do Bargłowa i powie mieszkańcom, że im obwodnica nie jest potrzebna skoro taki odważny i pisze skagi !!
Napisał: MAREK dodano: 2013-01-14 16:21:41

Bardzo dobrze, bo zrobili szyderstwo z Rajgrodu, obwodnica ma zacząć sie za tablicą RAJGRÓD, potem esy floresy i za Netta wrócić. I dla Rajgrodu 2 tys.mieszkancow sie nie należy, a należy sie dla 3 domów w Barszczach, szkoda że tylko 16-18 km, to dać im 30 km, a innym nic. Szkoda pisania chocby MAREK pękł to logiki tu nie ma, tylko przekręt, każdy ma prawo miec swoje zdanie. Nie trzeba nikogo pytac wystarczą fakty. A jak ktos miałby w tym jakis interes no to podwójnie obrazony będzie.
Napisał: rajgrodziak dodano: 2013-01-14 18:10:28

Przepraszam za błąd powinno być pisze sargi !! A może niech Pan radny dowie się też skąd są środki na tę obwodnicę. Może niech szuka wsparcia w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego !!! Niech się ten PAN rardny opamięta i niech nieszkodzi innym !!! TAKIMI metodami jakimi posługuje się ten PAN sprawy obwodnicy GRAJEWA niezałatwi!!
Napisał: MAREK dodano: 2013-01-14 18:54:31

Panie Marku proszę obejrzeć Obiektyw TVP Białystok z dn. 14.12.2012, godz.18:30, to zobaczy Pan, czy mieszkańcy wsi Bargłów i Barszcze chcą obwodnicy.
Napisał: lola dodano: 2013-01-14 20:41:58

http://www.tvp.pl/bialystok/informacje/obiektyw/wideo/14122012-godz-1830/9433692 to jest link do reportarzu w OBIETYWIE z dn.14.12.2012, godz18.30 obejrzyjcie i wyciągnijcie wnioski, a PANI lola niech jedzie do Bargłowa i niech spyta mieszkańców czy potrzebna jest obwodnica czy nie, bo przeciwników obwodnicy było tylko ok 20 i to paru rolników którzy stracą działki na rzecz drogi.Ciekawi mie jedno ilu spośród tych 150 podpisów są z miejscowości Bargłów?A może tak jak jest w reportarzu niech lepiej wybudują obwodnicę Suwałk bo największe miasto na trasie na LITWĘ a co ? A może jeszcze gdzie indziej np w RAJgrodzie, a może w GRAJEWIE bo to miasto POWIATOWE dwie ważne drogi krajowe przechodzą 61 i 65 naprawdę potrzeba przy takim natężeniu ruchu potrzebna obwodnica.
Napisał: MAREK dodano: 2013-01-15 12:11:24

http://www.tvp.pl/bialystok/informacje/obiektyw/wideo/14122012-godz-1830/9433692 a niech zobaczą ludzie sobie ten reportarz ha ha z OBIEKTYWU w Sprawie Obwodnicy i ocenią sami !!
Napisał: zainteresowany dodano: 2013-01-15 14:00:10

Znam ten problem od podszewki jak nikt inny zpunktu widzenia i mieszkańców gminy Bagłów, a szczególnie wiosek tej gminy przez które ma przejść ta pożal sie Boże obwodnica i i z mieszkańców Grajewa. Budowę tzw obwodnicy Bargłowa można określić krótko - sabotaż gospodarczy na sumę około 300 mln zł choć w poddtekście nie doszukuję się czystych przekrętów a niestety jedynie bezdennej GŁUPOTYPanów z GDDKiA i niewyobrażalnej wrecz AROGANCJI urzędasów z Ministerstwa Pana Mirosława Nowaka, który tłumaczył się ostatnio, że o problemach obwodnic w naszym rejonie oprócz oczywiście sztandarowej "ekologicznej" obwodnicy Augustowa nic nie słyszał, mimo że dostał co najmniej 6 pism /do rąk własnych/ adresowanych do niego od mieszkańców gminy Bargłów. Jestem wrogiem lepperyzacji życia i mieszania w takie sprawy polityki, ale czasem chyba zachodzi konieszność zatknięcia kos na sztorc i namawiam do wspólnego może przez to skuteczniejszego zorganizowania jednocześnie blokad lub pikiet w Grajewie, Barszczach i Suwałkach. Wielkie brawa dla Pana Kossakowskiego za po prostu obywatelską postawę. Malkontentom takim jak MAREK poroponuje najpierw zapoznać sie lepiej z problemem zanim zacznie z nie wiadomo jakich powodów pisać bajeczki na cześć GDDKiA. Na koniec apel zanim ruszymy z kosami na drogowców może znajdą się media które pomogą nam w słusznej sprawie, oczywiście media krajowe bo nasze regionalne jakoś dziwnie milczą a i siła przebicia pewnie za mała
Napisał: anty GDAKOWIEC dodano: 2013-01-15 17:01:06

Do anty GDAKOWIEC: po pierwsze to ja bajek nie wypisuje, może niech się PAN wzróci się do mediów ogólnopolskich np: TVN, POLSAT. Oni na pewno rzetelnie zbadają sprawę, jeśli jest wogóle godna uwagi społeczeństwa. Po prostu byłem oburzony postawą PANA Kossakowskiego, który to kwestionuje zasadność budowy Obwodnicy, mógł wcześniej protestować a nie wtedy kiedy jest wszystko załatwione: podpisane umowy,itd.... . Uważam także, działania PANA Kossakowskiego nie mają nic wpólnego z obywatelksą postawą, to tylko zwyłka głópota i zawiść !! A co do drugiego pisma tego PANA do Ministra to się nieprzygotował dobrze bo zostały podpisane umowy na obwodnice Augustowa i trwają już prace nad jej budową. Więcej w sprawie obwodnicy Augstowa na http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/11876/Zielone-swiatlo-dla-Augustowa i na http://www.obwodnica-augustowa.pl/galeria-zdjec, termin zakończenia prac na jeśieni 2014.
Napisał: MAREK dodano: 2013-01-16 18:10:09

Polecam tygodnik "Kontakty" nr 3 z 20 stycznia 2013 r. artykuł o tej obwodnicy pt. "178 milionów psu w tyłek!". Też myślę że Komitet Protestacyjny powinien zwrócić się do TVN i Polsat, ale przede wszystkim do firmy Centralne Biuro Antykorupcyjne.
Napisał: antyGłupota dodano: 2013-01-17 17:02:40

Panie Marku ! Jeszcze raz apeluję, jeśli nie zna Pan sprawy od podszwki tak jak ja który znam ją od 6 lat i tyle czasu protestuję niech Pan nie wypisuje bzdur nie mających nic wspólnego z obywatelską postawą. Inwestycja za 300 mln zł i za cenę zniszczenia gospodarstw na długości 12 km, służąca jedynie dla chwilwej /do czasu budowy Via Bapticy/poprawy komfortu psychicznego kilkunastu rodzinom z Bargłowa jest sabotażem społeczno-gospodarczym i nie ma prawa powstać. Koniec kropka. Pan Kossakowski ma nadzieję wreszcie cos z tej puli uszczknąć dla Grajewa i chwała mu za to. A co do TVN czy innych stacji to pewnie się tym w końcu zajmą po blokadach w których na pewno bedziemy po przeciwnych stronach
Napisał: antyGDAKOWIEC dodano: 2013-01-18 13:56:08

To bzdura, ze mieszkańcy Bargłowa nie chcą obwodnicy. Z tego co się orientuję to 2 właścicieli CPN-ów jej nie chcą i 1 mieszkaniec Solistówki. Proszę nie wypowiadać się w imieniu WIĘKSZOŚCI MIESZKANCÓW BARGŁOWA. Po drugie co to jest 300 mln zł. POlitycy,urzędnicy NFZ,Starostw, gmin wiecej na nagrody roczne sobie rozdały w 2012 niż te jakieś 300 ml zł.
Napisał: jola dodano: 2013-02-07 11:19:39

A ZWIR NA TE OBWODNICE FIRMA BIERZE Z NIELEGALNEGO ZRODLA Z RAJGRODU OD PANA M,CEBELINSKIEGO, KTORY NIE POSIADA KONCESJI (sprawdzone w starostwie w grajewie) a juz ze 3 metry gorki sciagneli, ,same przekrety
Napisał: rajgrodziak dodano: 2014-05-19 21:41:38

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.