Program "Ja w Internecie"

aktualizacja: 2018-06-14 10:34:09     nr wiadomości: 35533     przeczytano: 2595     Ilość komentarzy komentarze: 0

Rusza program bezpłatnych szkoleń dla mieszkańców

Mimo powszechnego dostępu do internetu w Polsce, nasz kraj w tegorocznym zestawieniu indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego zajmuje dopiero 24 miejsce w grupie 28 państw Unii Europejskiej. Czas to zmienić!

Fundacja Legalna Kultura rozpoczęła realizację programu "Ja w internecie". Celem Programu, skierowanego do dorosłych mieszkańców jest zwiększenie ich umiejętności poruszania się w sieci, bezpieczeństwa w internecie i wzmocnienia pozycji na rynku pracy. Istotnym elementem szkoleń jest przygotowanie mieszkańców do korzystania z usług publicznych online (np. załatwianie spraw urzędowych, składanie wniosków o dopłaty dla rolników czy 500+), poruszania się w portalach społecznościowych czy wykorzystywania internetu we własnej działalności biznesowej. Gminy mogą ubiegać się o granty w wysokości do 150 tysięcy złotych, w programie nie jest wymagany wkład własny, a dla mieszkańców szkolenia są bezpłatne.

Do 30 czerwca 2018 wszystkie gminy  (w warmińsko-mazurskim, podlaskim) mogą składać wnioski o granty na sfinansowanie szkoleń dla dorosłych mieszkańców. Na realizację "Ja w Internecie" gminy mogą otrzymać grant w wysokości od 15 000 do 150 000 złotych. Można składać wnioski samodzielnie lub w partnerstwie z organizacją pozarządową. Gmina, jeśli nie dysponuje wystarczającą liczbą komputerów do przeprowadzenia szkoleń, może kupić je w ramach grantu; warunkiem jest dołączenie do wniosku oświadczenia o konieczności takiego zakupu. Po zakończeniu programu komputery zostają, można je przekazać szkole lub centrum kształcenia nauczycieli na swoim terenie.

Wszystkie niezbędne dokumenty i szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie
www.jawinternecie.edu.pl

Program jest finansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. Fundacja Legalna Kultura jest, w imieniu Ministerstwa Cyfryzacji, operatorem projektu, która ogłasza konkursy grantowe i wspomaga - pod kątem merytorycznym i rozliczeniowym - realizację projektów przez gminy).

 
/e/
 
Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.