Praca na własny rachunek

aktualizacja: 2017-07-27 12:40:39     nr wiadomości: 32566     przeczytano: 5080     Ilość komentarzy komentarze: 1

Wielu z nas marzy o pracy na własny rachunek. Często przed podjęciem takiej decyzji powstrzymuje brak wiedzy, doświadczenia a także obawa przed formalnościami i kosztami. W praktyce zakładanie własnej firmy nie jest tak trudne, jak mogłoby się to wydawać.

Otwarcie jednoosobowej działalności gospodarczej zaczyna się od wypełnienia wniosku CEIDG-1 (formularz rejestracyjny). Wniosek można złożyć do urzędu miasta lub gminy osobiście, elektronicznie wykorzystując bezpieczny podpis kwalifikowany, elektronicznie bez bezpiecznego podpisu kwalifikowanego - profil zaufany ePUAP lub listem poleconym z podpisem poświadczonym notarialnie. Sama rejestracja firmy w CEIDG jest bezpłatna. Wniosek CEIDG-1 dla osób fizycznych jest jednocześnie wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON), zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizującym do naczelnika urzędu skarbowego (NIP), a także oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wniosek ten stanowi także zgłoszenie lub zmianę zgłoszenia płatnika składek do ZUS bądź oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników - KRUS.

Od stycznia br.własną działalność gospodarczą można założyć przez telefon. To pionierskie rozwiązanie w skali całej administracji publicznej. Wystarczy zadzwonić pod numer 801 055 088. W trakcie rozmowy konsultant wyjaśni zasady rejestracji, przyjmie dane niezbędne do wypełnienia wniosku i wprowadzi je do systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Po wypełnieniu wniosku dostaniemy SMS-a z kodem, z którym oraz dokumentem tożsamości należy udać się do dowolnego urzędu gminy, gdzie urzędnik wydrukuje wniosek i przedłoży do podpisu. Całą rejestrację można wykonać także elektronicznie, bez konieczności wizyty w urzędzie, wykorzystując do tego profil zaufany lub podpis elektroniczny.

Zarejestrowanie formularza CEIDG-1 w systemie jest równoznaczne z zarejestrowaniem firmy. Jednakże pozostaje jeszcze kilka formalności, których należy dopełnić we właściwym urzędzie skarbowym i Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Po złożeniu wniosku o wpis do ewidencji gospodarczej, przedsiębiorca zobowiązany jest w terminie 7 dni wypełnić i złożyć do urzędu skarbowego formularz rejestracyjny VAT-R. Na formularzu dokonuje się rejestracji jako podatnik VAT czynny lub podatnik VAT zwolniony. Na tej samej deklaracji można dokonać rejestracji dotyczącej wykonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych. Rejestracja dla celów VAT jest bezpłatna. Został również zniesiony obowiązek uzyskania potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego -  gdy jednak przedsiębiorca chce uzyskać takie potwierdzenie, poniesie koszt 170 zł.

W przypadku ZUS formularz CEIDG-1 jest wprawdzie zgłoszeniem płatnika składek do zakładu, ale nie stanowi zgłoszenia do ubezpieczeń. Aby dopełnić formalności, w terminie 7 dni od rejestracji działalności gospodarczej przedsiębiorca powinien złożyć druki rejestracyjne ZUS-ZUA - jeżeli ma podlegać pełnemu ubezpieczeniu (prowadzenie działalności to jedyny tytuł do ubezpieczeń) lub ZUS ZZA - jeżeli ma podlegać jedynie obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu (pracuje na etacie i osiąga wynagrodzenie nie niższe niż minimalne). Zgłoszenie przedsiębiorcy do ZUS jest bezpłatne.

Nie daj się oszukać!

Proceder wyłudzania pieniędzy za wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej trwa od kilku lat. Nowi przedsiębiorcy często otrzymują pisma z informacją o uiszczeniu opłaty rejestracyjnej. Wielu płaci a tymczasem wpis jest bezpłatny. Zachowaj czujność!

 

 

Tak, na początku wszystko jest bezpłatne, ale póżniej zaczynają się schody i głównie opłaty bez względy czy masz dochód czy nie. Wycofanie się po miesiącu to i tak wydatek kilku tysięcy. Nie mówiąc o zainwestowanych pieniądzach w tzw. biznes. Polecam wszystkim , którzy narzekają na pracodawców. Niech spróbują sami, a wtedy spojrzenie na własny biznes będzie bardziej zrozumiałe.
Napisał: mały przedsiębiorca dodano: 2017-09-25 11:19:03

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.