Powiat otrzymał promesę

aktualizacja: 2019-02-19 13:05:43     nr wiadomości: 38478     przeczytano: 5381     Ilość komentarzy komentarze: 0

Powiat Grajewski otrzymał promesę dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 2.151.736,00 zł.

W dniu 18 lutego 2019 r. w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku Wiceminister MSWiA Pan Jarosław Zieliński wręczył promesy dziewięciu jednostkom samorządu terytorialnego z Podlasia na usuwanie w infrastrukturze komunalnej skutków klęsk żywiołowych, które wydarzyły się w latach poprzednich. Pomoc finansową uzyskały cztery powiaty: bielski, grajewski, łomżyński i moniecki oraz pięć gmin: Boćki, Drohiczyn, Filipów, Perlejewo i Zawady. Łączna wartość środków z Ministerstwa przyznana samorządom, to 12,6 mln zł.

Miło nam ogłosić, iż nasz powiat otrzymał drugą, co do wielkości, promesę dotacji w wysokości 2.151.736,00 zł., którą odebrał osobiście Wicestarosta Powiatu Grajewskiego Pan Tomasz Cebeliński. Otrzymane środki zostaną przeznaczone na dwa zadania: przebudowę drogi powiatowej nr 1836B łoje Awissa – Czachy (podtopienie drogi w związku z wiosennymi roztopami w styczniu 2017 r.) oraz przebudowę mostu przez rzekę Wissę w miejscowości Czachy w ciągu drogi powiatowej nr 1836B (zniszczenia powstałe w związku z działaniem lodu w lutym 2017 r.). Szacunkowy koszt tych zadań, to 2.689.670,00 zł.

Dotacja w wysokości określonej w promesie trafi do naszego samorządu na podstawie umowy zawartej przez wojewodę podlaskiego, po przekazaniu dokumentów potwierdzających wyłonienie wykonawców realizujących ww. projekty.

 
Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.