Podwyżki dla emerytów

aktualizacja: 2018-11-07 16:26:13     nr wiadomości: 37673     przeczytano: 3289     Ilość komentarzy komentarze: 1

Emeryci i renciści powinni zauważyć zmianę w portfelu - w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów pojawił się projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Według zapowiedzi w przyszłym roku minimalna emerytura wzrośnie do 1100 zł brutto. Tyle samo wyniesie też renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna. Z kolei najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrośnie do 825 zł.

W wykazie zaznaczono, że przyczyną wprowadzenia planowanych rozwiązań "jest zapewnienie zachowania realnej wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego przy jednoczesnym dodatkowym wsparciu świadczeniobiorców o najniższych świadczeniach". Zwrócono uwagę, że "pomimo wielu zmian dokonanych w ostatnich latach idących w kierunku poprawy sytuacji osób pobierających najniższe świadczenia emerytalno-rentowe, wysokość tych świadczeń wciąż uznawana jest za niewystarczającą w odniesieniu do kosztów utrzymania". "Obowiązkiem rządu jest zapewnienie finansowego, elementarnego bezpieczeństwa obywateli, w tym emerytów i rencistów. Szczególną ochroną państwa powinni być objęci najubożsi świadczeniobiorcy" - dodano.

- Nam emerytom z pewnością przyda się każdy grosz. Bywa, że ledwo starcza od pierwszego do pierwszego. Wydatki na czynsz, wodę, prąd, żywność, leki są duże. Każda podwyżka cieszy – zaznacza pan Zygmunt, emeryt z Grajewa.

Podwyżkę w przyszłym roku dostaną wszyscy emeryci. O tym, o ile wzrośnie emerytura w 2019 r. decydują dwa czynniki: inflacja w gospodarstwach emeryckich oraz realny wzrost płac. Jak zaznacza Gazeta Prawna, wszystkie emerytury i renty zostaną podwyższone, ale cześć podwyżek będzie wyższa a część niższa niż wynikałoby to z obecnych zasad. Dziś świadczenia podwyższane są wskaźnikiem, na który składa się wysokość inflacji z poprzedniego roku, co rząd prognozuje na 2,6 proc. oraz 20 proc. wskaźnika realnego wzrostu płac (według prognoz ma wynieść 0,66 pkt proc).

Łącznie podwyżka planowana jest na 3,26 proc. Nowy wzór przewiduje, że każdy otrzyma podwyżkę tylko o wskaźnik inflacji, czyli o 2,6 proc., ale nie może ona być niższa niż 70 zł.  W praktyce oznacza to, że na większą podwyżkę niż wynika z obecnego wzoru zapisanego w ustawie mogą liczyć osoby, których świadczenie dziś nie przekracza 2147 zł. Najbardziej zyskają oczywiście emeryci pobierający minimalną emeryturę, która urośnie do okrągłych 1100 zł. To 36 zł więcej niż, gdyby świadczenia były waloryzowane według dotychczasowych zasad. Im wyższe świadczenie, tym różnica mniejsza, na przykład przy emeryturze na poziomie 1500 zł będzie do 21 zł więcej, a przy 2 tys. zł niespełna 5 zł. Z kolei ci o wyższych emeryturach i rentach dostaną mniej niż wynikałoby z dzisiejszego wzoru. Emerytura w wysokości 2147 zł to poziom powyżej, którego świadczenie będzie wyliczane na mniej korzystnych zasadach niż dziś. I tak podwyżka świadczenia 3 tys. zł byłby o niepełne 20 zł niższa a emerytury w wysokości 5 tys. zł o 33 zł niższa.

Waloryzacja emerytur odbywa się w marcu. Od marca br. najniższa emerytura wzrosła z 1 tys. zł do 1029,80 zł, a przeciętna emerytura z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z 2257,64 do 2324,92 zł. Z kolei przeciętna renta z tytułu niezdolności do pracy z FUS wzrosła o 47,84 zł, czyli z 1605,22 do 1653,06 zł. Przeciętna renta rodzinna z FUS wzrosła o 57,05 zł - z 1914,46 do 1971,51 zł. Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2018 r. wyniósł 102,98 proc. i był najwyższy od pięciu lat.

 
/e/

Mam nadzieje, ze do podstawy uznania najnizszej emerytury nie bedzie wliczany zasilek pielegnacyjny, ktory ex lege przysluguje osobom po 75 roku zycia i innym niepelnosprawnym w wysokosci 153 zlotych i od 1 listopada ma byc podwyzszony o 31, 42 zl.
Napisał: Darek dodano: 2018-11-07 22:37:26

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.