Pierwszy rok działalności podlaskich Terytorialsów

aktualizacja: 2018-01-05 19:32:16     nr wiadomości: 33983     przeczytano: 3365     Ilość komentarzy komentarze: 0

Podstawowe informacje

1 Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Władysława Liniarskiego ps. Mścisław funkcjonuje od 1 stycznia 2017 roku. Brygada jest częścią Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT), które od chwili utworzenia są już trzecim co do wielkości rodzajem Sił Zbrojnych.

Służbę w 1 Podlaskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej pełnią żołnierze zawodowi oraz żołnierze Terytorialnej Służby Wojskowej.

W skład Brygady wchodzą cztery bataliony lekkiej piechoty (blp): 11 blp w Białymstoku, 12 blp w Suwałkach, 13 blp w Łomży i 14 blp w Bielsku Podlaskim (tymczasowo Hajnówka).

Stałym rejonem odpowiedzialności Brygady jest województwo podlaskie.

Dowódcą Brygady jest płk Sławomir Kocanowski, doświadczony żołnierz, wielokrotny uczestnik misji zagranicznych, mąż i ojciec.

Od marca 2017 roku 1 Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej dziedziczy tradycje oddziałów bojowych Armii Krajowej – Armii Krajowej Obywatelskiej – Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość działających na terenie województwa podlaskiego. Patronem Brygady jest Komendant Okręgu Białostockiego ZWZ-AK-AKO gen. Władysław Liniarski ps. Mścisław.

Jakie są nasze zadania?

To ścisłe współdziałanie z wojskami operacyjnymi, które w wypadku konfliktu będą działać na terenie województwa podlaskiego. Niemniej istotna jest ochrona ludności przed skutkami klęsk żywiołowych, akcje poszukiwawcze oraz ratowanie lub ochrona zdrowia i życia ludzkiego. Na bieżąco realizowana jest też współpraca z wojewodą podlaskim i organami samorządu terytorialnego, także w zakresie zarządzania kryzysowego.

Co już udało nam się zrealizować?

Sformowane zostało dowództwo i sztab Brygady. Utworzone zostały cztery bataliony lekkiej piechoty. W Brygadzie zatrudnienie znaleźli pracownicy cywilni resortu obrony narodowej.  

W kwietniu rozpoczęły się pierwsze szkolenia żołnierzy-ochotników. Szkolenia wstępne podzielone są na dwa moduły: podstawowy - dla kandydatów bez przeszkolenia wojskowego i wyrównawczy - dla żołnierzy rezerwy. W grudniu przeprowadzona została już piąta tura tych szkoleń.

Ukoronowaniem szkoleń podstawowych są uroczyste przysięgi wojskowe. 21 maja żołnierze 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej, jako pierwsi w Wojskach Obrony Terytorialnej, złożyli przysięgę. W ciągu 7 miesięcy w 2017 roku odbyło się dziesięć zaprzysiężeń:
w Białymstoku (dwukrotnie), Łomży, Suwałkach, Mońkach oraz Grajewie, Augustowie, Supraślu i Siedlcach (dwukrotnie). W niektórych miejscowościach były to pierwsze, historyczne uroczystości.

 

Od czerwca Brygada prowadzi również ćwiczenia rotacyjne realizowane w wariancie weekendowym. Podczas pierwszego roku służby w trakcie ćwiczeń realizowany jest etap szkolenia indywidualnego.

Kim są żołnierze Terytorialnej Służby Wojskowej?

Są przede wszystkim patriotami. To dobrze zmotywowani i świadomi ochotnicy, którzy łączą służbę z codziennymi obowiązkami. Głównym motywem podejmowania służby przez mieszkańców województwa jest chęć działania na rzecz lokalnych społeczności oraz czynny udział w podejmowaniu działań na rzecz bezpieczeństwa „Małych Ojczyzn”. Dzięki aktywności podlaskich Terytorialsów mundur żołnierza Wojska Polskiego jest jeszcze bardziej obecny
w naszym społeczeństwie.

Żołnierze Brygady pamiętają o swoich bohaterach

Terytorialsi blisko współpracują ze środowiskiem żołnierzy AK. Kombatanci są gośćmi podczas każdej przysięgi wojskowej oraz biorą udział w spotkaniach okolicznościowych.

11 kwietnia 2017 roku żołnierze 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej wystawili przy grobie swojego Patrona posterunek honorowy, który był pierwszym od chwili śmierci „Mścisława” w 1984 roku.

Podlaskich Terytorialsów nie mogło też zabraknąć na Powązkach 14 sierpnia 2017 r. kiedy Prezydent RP wręczał pośmiertną nominację generalską rodzinie Władysława Liniarskiego.

Zawsze gotowi, aby pomagać

Wsparcie lokalnych społeczności, nie tylko podczas sytuacji kryzysowych, jest wpisane w służbę każdego żołnierza WOT. Dlatego podlascy Terytorialsi nie tylko włączają się w akcje społeczne, ale również sami je organizują.

W październiku Brygada przeprowadziła zbiórkę krwi na rzecz 5-letniej Amelki chorej na białaczkę, w której oprócz Terytorialsów udział wzięli żołnierze 18 pułku rozpoznawczego, funkcjonariusze Policji i Straży Granicznej oraz mieszkańcy Białegostoku.

W Święto Niepodległości odbył się 1 Podlaski Bieg Terytorialsa integrujący środowisko mundurowe i promujący zdrowy tryb życia niezbędny w służbie.

Żołnierze wszystkich pododdziałów Brygady zaangażowali się m.in. w „Szlachetną Paczkę”, koncert charytatywny na rzecz 8 miesięcznej Leny, zbiórkę maskotek na rzecz Centrum Zdrowia Dziecka oraz przedświąteczne wsparcie domów dziecka i samotnej matki.

Współpraca z partnerami społecznymi

Ważnym punktem działalności jest także współpraca ze szkołami. Żołnierze, w ramach zawartego planu współpracy, cyklicznie prowadzą zajęcia w szkołach z klasami o profilu mundurowym.

Na prośbę kilku białostockich przedszkoli Terytorialsi przeprowadzili spotkania z najmłodszymi mieszkańcami miasta. Była to świetna okazja do zapoznania przedszkolaków z elementami pomocy przedmedycznej, która stanowi istotną część programu szkolenia WOT.

Brygada brała też udział w Combat Alert – największym w Polsce szkoleniu integrującym organizacje pro-obronne.

Plany na 2018 rok

Najbliższa, już szósta edycja szkolenia dla kandydatów bez złożonej przysięgi, zaplanowana jest od 20 stycznia do 4 lutego. Ochotnicy, którzy pełnili wcześniej służbę wojskową będą szkolić się od 28 stycznia do 4 lutego. Zainteresowani ochotnicy mogą zgłaszać się do Wojskowych Komend Uzupełnień w Białymstoku, Bielsku Podlaskim, Łomży i Suwałkach.

Od 30 stycznia do 27 kwietnia w województwie podlaskim będzie trwać kwalifikacja wojskowa w czasie której pełnoletni ochotnicy bez określonej kategorii zdrowia będą mogli wykonać bezpłatne badania lekarskie. To ważna informacja dla osób, którzy myślą o służbie w WOT.

12 stycznia w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa odbędzie się kolejna honorowa zbiórka krwi, w której wezmą udział żołnierze Brygady. Akcje krwiodawstwa są cyklicznie organizowane w Wojskach Obrony Terytorialnej.

W połowie 2018 roku zaplanowany jest drugi etap ćwiczeń rotacyjnych – szkolenie specjalistyczne. W ramach niego Terytorialsi będą uczestniczyć w kursach m.in. z zakresu łączności czy ratownictwa pola walki.

 
Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.