Pieniądze do wzięcia

aktualizacja: 2018-09-11 12:28:39     nr wiadomości: 37084     przeczytano: 3996     Ilość komentarzy komentarze: 2

Ruszył nabór dodatkowy wniosków o wsparcie z budżetu Miasta Grajewo działań z zakresu Inicjatyw Lokalnych. Wnioski do 10 października br. można składać drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo, z dopiskiem: "Nabór dodatkowy wniosków na Inicjatywę Lokalną" lub bezpośrednio do sekretariatu Urzędu Miasta Grajewo, w godzinach pracy tut. Urzędu.

Inicjatywa lokalna jest jedną z form współpracy Miasta Grajewo z jej mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej. Wnioskodawcami o wykonanie inicjatywy lokalnej mogą być mieszkańcy Grajewa bezpośrednio, bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, mających siedzibę na terenie miasta Grajewo.

Zgłaszane pomysły mogą dotyczyć m.in. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, działalności charytatywnej, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, promocji i organizacji wolontariatu, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki, ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach ochrony dziedzictwa przyrodniczego, turystyki i krajoznawstwa, porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz rewitalizacji.

Złożony wniosek będzie oceniany na podstawie celowości realizacji inicjatywy lokalnej z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej, udziału mieszkańców (wnioskodawców) w realizację zadania, procentu zaangażowania środków budżetowych Miasta w całkowitych kosztach, stopnia przygotowania realizacji zadania, sposobu i kosztu utrzymania efektów inicjatywy lokalnej, trwałości rezultatów, spójności z Gminnym Programem Rewitalizacji Grajewa oraz doświadczenia wnioskodawcy w realizacji zadań objętych wnioskiem.

W budżecie Miasta na ten cel zabezpieczono 22 tys. zł.


/e/

ale o co chodzi w tym projekcie? bo trudno rozkminić o co chodzi? co można zrobić za 22 tysiaki?
Napisał: dyga dodano: 2018-09-11 20:52:59

Jak nie rozumiesz co tam jest napisane to nie bierz się za to :D
Napisał: .. dodano: 2018-09-12 07:02:16

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.