Otwarte Strefy Aktywności – czym są OSA?

aktualizacja: 2018-02-21 08:51:57     nr wiadomości: 34400     przeczytano: 618     Ilość komentarzy komentarze: 0

Otwarte Strefy Aktywności powstawać mają wszędzie tam, gdzie żyją ludzie, gdzie toczy się życie, gdzie Polacy chcą się spotykać, spędzać razem czas w miły, a jednocześnie aktywny sposób. To oczywiście marzenie, które może się spełnić, jeżeli zadba o to odpowiedni podmiot samorządu terytorialnego, czyli gmina albo powiat.


Dlaczego warto tworzyć OSA?

Krajobraz Polski uzupełniony Otwartymi Strefami Aktywności jest o wiele ciekawszy, o wiele bardziej atrakcyjny. Takie w zasadzie niewielkie inwestycje dają wspaniałe efekty wizualne, ale mają przede wszystkim wartość użytkową. Otwarte Strefy Aktywności są miejscem, w którym spotykać się mogą mieszkańcy danej społeczności lokalnej. Nie ma znaczenia wiek, płeć, czy wykształcenie. Wszyscy mogą na równi korzystać z uroków takich miejsc. Dobrze, jeżeli taki obiekt przystosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych, wówczas integracja społeczna nabiera nowego znaczenia.


Kto może tworzyć OSA?

Kompetencje do tworzenia Otwartej Strefy Aktywności mają podmioty samorządu terytorialnego, a także podmioty posiadające osobowość prawną, czyli fundacje, stowarzyszenia, czy spółdzielnie mieszkaniowe. Podmioty te muszą przede wszystkim wykazać zainteresowanie tego typu inwestycją, ponieważ liczyć muszą się one z koniecznością pokrycia części kosztów powstania obiektu. Dużą część kosztów inwestycji dofinansowuje Ministerstwo Sportu i Turystyki. Poza tym jest szereg wymogów formalnych, które muszą spełniać podmioty ubiegające się o dofinansowanie.

Program realizowany jest na terenie całego kraju, a więc określone podmioty muszą zgłosić zainteresowanie realizacją projektu w określonym terminie. W roku 2018 nabór wniosków trwa od 15 stycznia 2018 do 15 lutego 2018 r., decyduje data wpływu wniosku inwestycyjnego do Ministerstwa lub data nadania wniosku w placówce operatora pocztowego. Może zostać wyznaczony dodatkowy termin naboru wniosków.


Jakie warunki trzeba spełniać, aby tworzyć OSA?

Sport to zdrowie. Program OSA pozwala realizować to założenie. Podmiot, który zamierza realizować zadanie musi posiadać pozwolenie na budowę, czy zgłoszenie budowy we właściwym organie administracji architektoniczno-budowlanej.  Konieczne jest dołączenie do wniosku podstawowej dokumentacji technicznej, czyli planu zagospodarowania terenu, opisu technicznego przedsięwzięcia, czy ewentualnie jeszcze innych koniecznych szkiców i rysunków, które umożliwiać będą analizę poprawności przyjętych rozwiązań. Konieczne jest sporządzenie dokładnego kosztorysu i harmonogramu rzeczowo – finansowego. Poza tym organ ubiegający się o powstanie Otwartej Strefy Aktywności musi do dokumentacji dołączyć oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Jeżeli jest to umowa dzierżawy, nie może być zawarta na okres krótszy niż 7 lat. Kolejnym warunkiem, jakie musi spełniać podmiot chcący zorganizować na swoim terenie Otwartą Strefę Aktywności jest posiadanie przez niego odpowiedniego zabezpieczenia finansowego innego niż środki z dofinansowania. Zabezpieczenie finansowe musi być w wysokości umożliwiającej realizację zadania. Nieco więcej wymagań formalnych dotyczy podmiotów, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych.


Jak uzyskać dofinansowanie na tworzenie OSA?

Wniosek o dofinansowanie (inwestycyjny) dotyczyć może więcej niż jednej Otwartej Strefy Aktywności. Co więcej, mogą one znajdować się w różnych miejscowościach, ale istnieją ograniczenia w zakresie liczby obiektów realizowanych przez jednego wnioskodawcę. Jeden wnioskodawca nie może ubiegać się o dofinansowanie więcej niż pięciu Otwartych Stref Aktywności. Widać zatem, że istnieje wbrew pozorom sporo wymagań, czy warunków, jakie musi spełniać podmiot realizujący zadanie organizacji takiego obiektu, jak Otwarta Strefa Aktywności.

Artykuł powstał dzięki informacjom zawartym na stronie Firmy Fit Park http://www.fitpark.pl/otwarte-strefy-aktywnosci-program-osa.html , oferującej kompleksowe wyposażenie siłowni plenerowych, spełniające wymagania najbardziej wymagających klientów. Proponowane przez firmę urządzenia do outdoor fitnessu są produktem profesjonalnym i certyfikowanym.

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.