Otwarta rozprawa adm. w UM

aktualizacja: 2019-06-13 10:56:27     nr wiadomości: 39473     przeczytano: 4453     Ilość komentarzy komentarze: 0

24 czerwca 2019 r. o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo przy ul. Strażackiej 6A przeprowadzona zostanie otwarta rozprawa administracyjna dla społeczeństwa, będąca elementem postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. : „Układ kogeneracyjny zasilany biogazem z fermentacji beztlenowej oczyszczalni ścieków ze stacją suszenia w Zakładzie Produkcji Mleczarskiej w Grajewie” przewidzianego do realizacji na terenie miasta Grajewo przy ul. Ekologicznej, działka nr 1917, którego Inwestorem jest Spółdzielnia Mleczarska „MLEKPOL” w Grajewie, ul. Elewatorska 13.

W celu wyjaśnienia spornych zagadnień  wniesionych przez jedną ze stron postępowania, udział w przedmiotowej  rozprawie administracyjnej winien wziąć m. in. przedstawiciel projektanta, wykonawcy, inwestora a także inne osoby zainteresowane w przedmiotowym postępowaniu (osobiście lub przez pełnomocnika). Pełnomocnictwo winno być stwierdzone na piśmie i doręczone prowadzącemu rozprawę.

Nieobecność na rozprawie stron należycie wezwanych nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia.

Z dokumentacją sprawy, w tym z treścią raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia oraz postanowieniami uprawnionych organów można zapoznać się w Urzędzie Miasta Grajewo w Wydziale Gospodarki Komunalnej, pokój  nr 32, ul. Strażacka 6 (budynek po byłym banku).

 
/e/
Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.